Söka skola.

Söka skola i Huddinge

Här hittar du information om att söka skola. Den riktar sig till vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass eller i en årskurs som inte finns på skolan barnet går på idag.

Ansökningsperiod

Sökperioden 2024 var den 15 januari till 15 februari. E-tjänsten för att söka skola är nu stängd.

Missade du att söka?

Om du missade att söka under sökperioden kan du skicka in en sen ansökan, eller ansökan om byte, via e-tjänsten Mitt skolval. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Ansök om plats i skola

Se datum för ansökan om byte höstterminen 2024

När får jag besked?

Placeringsbeskeden börjar skickas ut i slutet av mars.

Ska jag söka skola?

Du ska söka skola om:

  • du har ett barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass 2024.
  • du har ett barn som går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs.
  • du har ett barn som vill byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder nästa årskurs.

Information in other languages