Söka skola.

Söka skola i Huddinge

Du ska söka skola om du har ett barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass, eller om ditt barn ska börja årskurs 4 eller 7 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns.

Sökperioden 2023 var den 9 januari till 5 februari. 27 till 31 mars skickar vi ut placeringsbeskeden.

E-tjänsten för att söka skola är stängd. Om du missade att ansöka under sökperioden kan du skicka in en sen ansökan.

Ansök om plats i skola