Söka skola i Huddinge

Ansökningsperioden för att söka skola inför läsåret 2019/2020 har avslutats och e-tjänsten är stängd.

Observera att vi i nuläget inte hanterar skolansökningar för läsåret 2020/2021. Information om att söka skola för kommande läsår kommer att skickas ut under december 2019.

Om du är folkbokförd i Huddinge kommun och går på en kommunal skola men vill byta till en annan skola i kommunen så har du möjlighet att ansöka om skolbyte.
Mer information om skolbyte

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från det år som barnet fyller sex år och skolplikten gäller upp till årskurs 9. Du som vårdnadshavare ska därmed söka skola för ditt barn samma år som hen fyller sex år.

Du har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan välja mellan att söka till kommunala skolor i Huddinge, fristående skolor och skolor i andra kommuner.

Som vårdnadshavare ska du även söka skola om ditt barn ska göra ett så kallat stadiumbyte. Det vill säga om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår.