Söka skola i Huddinge

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från det år som barnet fyller sex år och skolplikten gäller upp till årskurs 9. Du som vårdnadshavare ska därmed söka skola för ditt barn samma år som hen fyller sex år.

Du har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan välja mellan att söka till kommunala skolor i Huddinge, fristående skolor och skolor i andra kommuner.

Som vårdnadshavare ska du även söka skola om ditt barn ska göra ett så kallat stadiumbyte. Det vill säga om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår.

Har du sökt skola inför höstterminen 2019?

På grund av tekniska problem har placeringsprocessen inför höstterminen 2019 blivit försenad. Därför kommer vi börja skicka ut placeringsbeskeden först i slutet av april. Vi ber om ursäkt för detta och de eventuella problem det medför.

Observera att de tekniska problemen inte påverkar inskickade ansökningar och ingen behöver ansöka på nytt.

Har du inte skickat in din ansökan än?

Om du inte ansökt inom ordinarie period kan du fortfarande skicka in din ansökan i e-tjänsten Söka skola under perioden 2 april-22 april. För ansökningar som kommit in efter den 28 februari utgår vi från de skolor som har platser kvar efter att det första urvalet gjorts. 

Har du tackat ja till en fristående skola eller en skola i en annan kommun?

Då är det viktigt att du meddelar detta till Huddinge kommun. Det gör du i e-tjänsten Avstå skolplacering.