Söka skola i Huddinge

Söker du skola inför hösten 2019?

Ansökningsperioden för att söka skola inför läsåret 2019/2020 har avslutats och e-tjänsten är stängd. Just nu pågår arbete med skolplaceringar, och vi har börjat skicka ut placeringsbesked. Vi skickar ut beskeden successivt.

På grund av den förlängda ansökningsperioden till följd av ändringar gällande syskonförtur, samt att det uppstått tekniska problem under processen, så skickas årets placeringsbesked ut senare än planerat. Vi ber om ursäkt för detta och de eventuella problem det medför.

Har du fått ett placeringsbesked och vill söka till en annan skola så kan du ansöka om skolbyte.
Mer information om hur du ansöker om skolbyte

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från det år som barnet fyller sex år och skolplikten gäller upp till årskurs 9. Du som vårdnadshavare ska därmed söka skola för ditt barn samma år som hen fyller sex år.

Du har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan välja mellan att söka till kommunala skolor i Huddinge, fristående skolor och skolor i andra kommuner.

Som vårdnadshavare ska du även söka skola om ditt barn ska göra ett så kallat stadiumbyte. Det vill säga om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår.