Söka skola.

Söka skola i Huddinge

Du ska söka skola om du har ett barn som fyller sex år under 2023 och ska börja förskoleklass, eller om ditt barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2023 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns. Du kan söka skola mellan 9 januari och 5 februari 2023. Det spelar ingen roll när du ansöker under denna period.