Skolplacering i fristående skola eller i annan kommun

Flytta till Huddinge eller gå i skola i annan kommun

Är du på väg att flytta till Huddinge kan du ansöka om att ditt barn får gå kvar i sin nuvarande skola, eller ansöka om en plats i en skola i Huddinge. Det kan du göra när som helst under året.

Flytta till Huddinge eller gå i skola i annan kommun 

Tacka nej till skolplacering

Det är viktigt att du tackar nej till Huddinge kommun om du har tackat ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Då kan vi göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor.

Tänk på att du inte ska tacka nej till skolplacering i Huddinge kommun förrän du har accepterat ett erbjudande om plats i en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

Tacka nej till kommunal skolplacering i Huddinge kommun

Uppdaterad 19 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?