Avstå skolplacering i Huddinge kommun

Om du har tackat ja till en fristående skola eller en kommunal skola i en annan kommun är det viktigt att du informerar Huddinge kommun om detta så att vi kan göra en korrekt fördelning av platserna i våra kommunala skolor.

Du meddelar att du avstår skolplacering i Huddinge kommun i e-tjänsten Avstå skolplacering.

Observera att du inte ska avstå skolplacering i Huddinge kommun förrän du har accepterat ett erbjudande om plats i en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

Uppdaterad 30 januari 2020

Var informationen till din hjälp?