Skolplacering i fristående skola eller i annan kommun

Flytta till Huddinge eller gå i skola i annan kommun

Är du på väg att flytta till Huddinge kan du ansöka om att ditt barn får gå kvar i sin nuvarande skola, eller ansöka om en plats i en skola i Huddinge. Det kan du göra när som helst under året.

Flytta till Huddinge eller gå i skola i annan kommun 

Tacka nej till skolplacering

Om du har tackat ja till en fristående skola eller en kommunal skola i en annan kommun är det viktigt att du informerar Huddinge kommun om detta. På så vis kan vi göra en korrekt fördelning av platserna i våra kommunala skolor.

Observera att du inte ska tacka nej till skolplacering i Huddinge kommun förrän du har accepterat ett erbjudande om plats i en fristående skola eller en skola i en annan kommun.

Tacka nej till kommunal skolplacering i Huddinge kommun.

Uppdaterad 15 november 2022

Var informationen till din hjälp?