Söka till skola med högre årskurser

Om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår så behöver du söka ny skola.

Det kan till exempel handla om att ditt barn går på en skola som enbart har årskurserna F-3. Då behöver du söka till en skola som har undervisning från årskurs 4.

Du kan också söka till högre årskurser på en annan skola även om den nuvarande skolan erbjuder den årskurs ditt barn ska börja i nästa läsår.

Jämför skolor

Det är bra att jämföra de olika skolorna innan du skickar in dina önskemål. Detta gör du enklast genom att använda tjänsten Jämför grundskolor.

Mer information om kommunens grundskolor. 

Så ansöker du

E-tjänst

Du ansöker via e-tjänsten Söka skola. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation som du skaffar hos din bank. Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Servicecenter som hjälper dig med din ansökan.

Bekräfta ansökan

I de fall vårdnadshavarna bor på olika adresser behöver båda bekräfta skolansökan. När ansökan gjorts av den ena vårdnadshavaren, får den andra vårdnadshavaren få besked om detta via e-post och måste då logga in i e-tjänsten för att godkänna eller avböja ansökan.

Annan skolplacering

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du själv den aktuella skolan eller kommunen. 

Det är viktigt att grundskoleavdelningen i Huddinge kommun får veta om du tackar ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun så att de kan göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor. Du meddelar detta i e-tjänsten Avstå skolplacering.

Det är friskolan eller kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn. 

Besked om placering

När perioden för skolvalet är slut och skolorna är klara med placeringarna för alla sökande elever får du ett placeringsbesked. Ibland kan det vara fler sökande än platser på en skola och då finns det olika sätt att göra ett urval av vilka barn som ska ha förtur.

Läs mer om Huddinge kommuns urvalsprinciper.

Överklaga placeringsbeslut

Är du missnöjd med beslutet om skolplacering kan du överklaga det hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information om hur du överklagar beslut om skolplacering.

Uppdaterad 4 mars 2019

Var informationen till din hjälp?