Söka till skola med högre årskurser

Om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår så behöver du söka ny skola. Sökperioden 2024 var den 15 januari till 15 februari.

Ansökningsperiod

Sökperioden 2024 var den 15 januari till 15 februari. E-tjänsten för att söka skola är stängd och nu påbörjar vi arbetet med placeringar. Om du missade att ansöka under skolvalsperioden kan du skicka in en sen ansökan.

Behöver jag söka ny skola?

Alla grundskolor erbjuder inte alla årskurser. Det finns skolor som bara har undervisning upp till och med årskurs 3 och 6.

  • Om ditt barn hösten 2024 ska börja i en årskurs som inte finns på skolan hen går på idag ska du ansöka om plats på en annan skola.
  • Om ditt barn vill byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder nästa årskurs ska du ansöka om plats på en annan skola.
  • Om ditt barns nuvarande skola har den årskurs som är aktuell för kommande läsår ska du inte söka skola. Det sker automatiskt.

Så går ansökan till

Du ansöker via Huddinge kommuns e-tjänst Mitt Skolval. Besked om placering skickas ut i slutet av mars.

  • Du behöver rangordna minst tre skolor för att din ansökan ska vara giltig. 
  • Använd gärna kommunens jämförelsetjänst för att jämföra olika alternativ inför din ansökan.
  • Information om skolorna hittar du på deras respektive webbplatser. Du kan även kontakta skolan direkt om du har några ytterligare frågor.

Ansök om plats i skola

Jämför och hitta Huddinge kommuns grundskolor

Grundskolor i Huddinge kommun

Om du saknar e-legitimation

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID). Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Huddinge kommuns servicecenter som hjälper dig med din ansökan.

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan

När en av er ansökt om skola i e-tjänsten måste även den andra vårdnadshavaren logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till placeringsenheten.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Söka till fristående skola eller skola i annan kommun

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du själv den aktuella skolan eller kommunen för att få information om hur du söker. Detta gäller alla fristående skolor utom Skapaskolan i Huddinge som du kan söka till via kommunens e-tjänst.

Det är den fristående skolan eller kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn.

Det är viktigt att du tackar nej till Huddinge kommun om du har tackat ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Då kan vi göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor.

Tacka nej till kommunal skolplacering i Huddinge kommun

Besked om skolplacering

I mars kommer du att få ett skolplaceringsbesked där du får information om vilken skola ditt barn har fått en plats på.

Ibland kan det vara fler sökande än platser på en skola och då finns det olika sätt att göra ett urval av vilka barn som ska ha förtur.

Information om urvalsprinciper

Ansöka om skolbyte

Om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än den som hen har fått plats på, så kan du ansöka om skolbyte. 

Byten genomförs i mån av plats och vi kan inte garantera att ditt barn får plats på en annan skola. Om den skola ni vill byta till inte har en ledig plats behåller ditt barn sin plats på den skola som ni fick besked om i mars.

Information om att byta skola

Överklaga skolplaceringsbeslut

Om du tycker att skolplaceringsbeslutet är felaktigt kan du överklaga. Du skickar då en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som prövar om kommunens beslut överensstämmer med lagen eller inte.

Observera att en överklagan inte innebär att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan endast att ärendet prövas.

Överklaga beslut om skolplacering

Vanliga frågor om att söka skola med högre årskurser

Uppdaterad 16 februari 2024

Var informationen till din hjälp?