Söka till skola med högre årskurser

Om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår så behöver du söka ny skola.

majabrand_visättraskolan_webb-sokaskola.jpg

Alla grundskolor erbjuder inte alla årskurser. Det finns skolor som enbart har undervisning upp till och med årskurs 3, 5 och 6.

Om ditt barn ska börja årskurs 4, 6 eller 7 hösten 2020 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns måste du ansöka om plats på en annan skola för hen.

Mer information om vilka som berörs och måste söka till en skola med högre årskurser

Observera att om ditt barn går på en skola som har den årskurs hen ska börja i kommande läsår så ska du inte söka skola. Om du önskar byta till en annan skola ska du i stället ansöka om skolbyte.

Jämför skolor

När du söker skola ska du rangordna de skolor du vill söka till. Du måste söka tre skolor för att din ansökan ska vara giltig.

Det är bra att jämföra de olika skolorna innan du skickar in dina önskemål. För att få en uppfattning om skolorna kan du besöka deras informationsträffar där du får se lokalerna och möta personalen. Du kan också använda Skolverkets jämförelsetjänst

Mer information om informationsmöten på kommunens grundskolor

Så ansöker du

E-tjänst

Du ansöker via e-tjänsten Söka skola. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation (BankID eller MobiltBankID) som du skaffar hos din bank. Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Servicecenter som hjälper dig med din ansökan.

Bekräfta ansökan

I de fall vårdnadshavarna bor på olika adresser behöver båda bekräfta skolansökan. När ansökan gjorts av den ena vårdnadshavaren, får den andra vårdnadshavaren få besked om detta via e-post och måste då logga in i e-tjänsten Söka skola för att godkänna eller avböja ansökan.

Annan skolplacering

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du själv den aktuella skolan eller kommunen för att få information om hur du ansöker. 

Det är viktigt att grundskoleavdelningen i Huddinge kommun får veta om du tackar ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun så att de kan göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor. Du meddelar detta i e-tjänsten Avstå skolplacering.

Det är den fristående skolan eller kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn. 

Besked om skolplacering

När perioden för skolvalet är slut och skolorna är klara med placeringarna för alla sökande elever får du ett skolplaceringsbesked. Du kommer att få placeringsbesked under mars under förutsättning att du ansökt inom ansökningsperioden (senast den 13 februari) och att ditt barn är folkbokfört i Huddinge kommun senast den 13 februari 2020.

Ibland kan det vara fler sökande än platser på en skola och då finns det olika sätt att göra ett urval av vilka barn som ska ha förtur.

Läs mer om Huddinge kommuns urvalsprinciper.

Ansöka om skolbyte

Om du önskar en annan placering än den ditt barn blivit tilldelad kan du ansöka om skolbyte. Observera att byten genomförs i mån av plats och att vi inte kan garantera att ditt barn får en annan placering. Om den skola ni vill byta till inte har en ledig plats behåller ditt barn sin plats på den skola som ni fick besked om i mars.

Mer information om att ansöka om skolbyte

Överklaga skolplaceringsbeslut

Om du tycker att skolplaceringsbeslutet är felaktigt kan du överklaga. Du skickar då en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som sen gör en laglighetsprövning för att se om kommunens beslut överensstämmer med lagen eller inte.

Observera att en överklagan inte innebär att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan endast att ärendet prövas.

Mer information om hur du överklagar beslut om skolplacering.

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?