Söka till skola med högre årskurser

Om ditt barn går på en skola som inte har den årskurs hen ska börja i nästa läsår så behöver du söka ny skola.

Lärare och elev i mellanstadiet.

Alla grundskolor erbjuder inte alla årskurser. Det finns skolor som enbart har undervisning upp till och med årskurs 3 och 6.

Om ditt barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2021, och i dag går på en skola där den årskursen inte finns, måste du ansöka om plats på en annan skola för hen.

Mer information om vilka som berörs och måste söka till en skola med högre årskurser

Observera att om ditt barn går på en skola som har den årskurs hen ska börja i kommande läsår så ska du inte söka skola. Om du önskar byta till en annan skola ska du i stället ansöka om skolbyte.

Så ansöker du

Du ansöker via kommunens e-tjänst senast den 3 februari.

E-tjänsten Söka skola

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation (BankID eller MobiltBankID). Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Servicecenter som hjälper dig med din ansökan.

När du ansöker ska du rangordna de skolor du vill söka till. Du måste söka tre skolor för att din ansökan ska vara giltig.

Det är bra att jämföra de olika skolorna innan du skickar in dina önskemål. Det kan du göra i kommunens jämförelseverktyg.

Jämför Huddinge kommuns grundskolor

För att få mer information om skolorna kan du också besöka deras respektive webbplatser. Du kan även kontakta skolan direkt om du har några ytterligare frågor. 

Grundskolor i Huddinge kommun

Bekräfta ansökan

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser behöver båda bekräfta ansökan för att den ska vara giltig.

Så här går det till:

  • Vårdnadshavare 1 skickar in en ansökan via kommunens e-tjänst.
  • Vårdnadshavare 2 får via e-post besked om att en ansökan har gjorts.
  • Vårdnadshavare 2 loggar in i e-tjänsten och godkänner alternativt avböjer ansökan.
  • Om vårdnadshavare 2 godkänner ansökan är den giltig.
  • Om vårdnadshavare 2 avböjer ansökan är den inte giltig och en ny ansökan måste skickas in.

Söka till fristående skola eller skola i annan kommun

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun kontaktar du själv den aktuella skolan eller kommunen för att få information om hur du söker. Detta gäller alla fristående skolor utom Skapaskolan i Huddinge som du kan söka till via kommunens e-tjänst.

Det är viktigt att Huddinge kommun får veta om du har tackat ja till en plats på en fristående skola eller en skola i en annan kommun så att vi kan göra en korrekt fördelning av platser i Huddinges kommunala skolor. Du meddelar detta i e-tjänsten Tacka nej till kommunal skolplacering i Huddinge kommun

Det är den fristående skolan eller kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn.

Besked om skolplacering

I mars kommer du att få ett skolplaceringsbesked där du får information om vilken skola ditt barn har fått en plats på.

Ibland kan det vara fler sökande än platser på en skola och då finns det olika sätt att göra ett urval av vilka barn som ska ha förtur.

Mer information om våra urvalsprinciper

Ansöka om skolbyte

Om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än den som hen har fått plats på, så kan du ansöka om skolbyte. 

Byten genomförs i mån av plats och vi kan inte garantera att ditt barn får plats på en annan skola. Om den skola ni vill byta till inte har en ledig plats behåller ditt barn sin plats på den skola som ni fick besked om i mars.

Mer information om skolbyte

Överklaga skolplaceringsbeslut

Om du tycker att skolplaceringsbeslutet är felaktigt kan du överklaga. Du skickar då en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som prövar om kommunens beslut överensstämmer med lagen eller inte.

Observera att en överklagan inte innebär att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan endast att ärendet prövas.

Information om hur du överklagar beslut om skolplacering

Uppdaterad 12 januari 2021

Var informationen till din hjälp?