Barn med särskilda behov

Söka plats i grundsärskola

Grundsärskolan är för elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. För att bedöma om en elev ska gå i grundsärskola eller inte görs en utredning, och baserat på den fattas beslut.

Mer information om grundsärskola

Barn med särskilda behov

Du behöver inte informera om ditt barn har särkilda behov i din ansökan, den informationen påverkar inte din ansökan. Läs mer om hur Huddinge kommun fördelar skolplatser via länken nedan. 

Urval och placering

Rätt till skolskjuts

I vissa fall kan elever få åka gratis till och från skolan med skolskjuts i form av SL-kort (terminskort), skolbuss eller skoltaxi.

Mer information om skolskjuts

Uppdaterad 3 februari 2023

Var informationen till din hjälp?