Barn med särskilda behov

Söka plats i anpassad grundskola

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) är för elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. För att bedöma om en elev ska gå i anpassad grundskola eller inte görs en utredning, och baserat på den fattas beslut.

Mer information om anpassad grundskola

Barn med särskilda behov

Du behöver inte informera om ditt barn har särkilda behov i din ansökan, den informationen påverkar inte din ansökan. Läs mer om hur Huddinge kommun fördelar skolplatser via länken nedan. 

Urval och placering

Rätt till skolskjuts

I vissa fall kan elever få åka gratis till och från skolan med skolskjuts i form av SL-kort (terminskort), skolbuss eller skoltaxi.

Mer information om skolskjuts

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?