Söka anpassad skola

Vad är anpassad grundskola?

Anpassad grundskola  är en skolform anpassad för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en betydande och bestående hjärnskada, som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Tidigare namn på anpassad grundskola var grundsärskola.

Utbildningen omfattas precis som grundskolan av skolplikt för årskurserna 1–9. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Information om anpassad grundskola

Söka plats i anpassad grundskola

När en utredning är klar och det finns ett beslut om mottagande i anpassad grundskola har du möjlighet att ansöka om en skolplacering i anpassad grundskola.

Du som har barn som går i en skola som inte har den årskurs barnet ska börja i till hösten, ska ansöka under skolvalet.

Du ansöker om plats via Mitt skolval

De skolor som har anpassad grundskola är:

  • Balingsnässkolan åk 7-9
  • Kästaskolan åk F-6
  • Lindkolan åk F-9
  • Sjötorpsskolan åk F-6
  • Solfagraskolan åk F-6
  • Utsäljeskolan åk F-7
  • Östra grundskolan åk 7-9

Förberedande förskoleklass för skolgång i anpassad grundskola

Har ditt barn bedömts tillhöra målgruppen för anpassad grundskola redan i förskoleåldern finns möjligheten att börja förskoleklass vid någon av kommunernas anpassade grundskolor. 

För att höra till målgruppen ska barnet fått diagnos intellektuell funktionsnedsättning före sex års ålder. 

Ansök om plats i anpassad grundskola

Har du frågor?

Har du frågor kring anpassad grundskola kontaktar du barn- och utbildningsförvaltningens mottagningsteam på e-posten utredningsteamet@huddinge.se.

Rätt till skolskjuts

I vissa fall kan elever få åka gratis till och från skolan med skolskjuts i form av SL-kort (terminskort), skolbuss eller skoltaxi.

Information om skolskjuts och SL-kort

Uppdaterad 29 december 2023

Var informationen till din hjälp?