Urvalsprinciper för skolplacering

När det är fler sökande än platser på en skola behöver vi göra ett urval för att bedöma vilka barn som har rätt till platserna. För att göra detta urval använder vi oss av olika principer.

Vi försöker alltid tillgodose vårdnadshavares önskemål, men när det inte är möjligt utgår vi i första hand från närhetsprincipen och kommunens urvalsgrund om relativ närhet.

Närhetsprincipen innebär att alla elever har rätt till plats på en skola nära hemmet. Dock kan vi inte garantera att man får en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Om det finns fler sökande till en skola än det finns platser måste vi göra ett urval och vi använder oss då av kommunens urvalsgrund om relativ närhet för att räkna ut vilken elev som har rätt till platsen.

Relativ närhet

Principen om relativ närhet innebär att om två barn har valt samma skola men bara ett av dem kan få plats, så är det barnet som har längst väg till den närmaste alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel 1:

Relativ närhet exempel 1.

Abbas och Kim har båda sökt till skola X. Skola X har endast en plats kvar. Kim får platsen trots att Abbas bor närmare. Anledningen är att Kim har längre till den närmaste alternativa skolan, skola Y.

Exempel 2:

Relativ närhet exempel 2.

Abbas och Kim har båda sökt till samma skola som endast har en plats kvar. Trots att Abbas bor närmare den önskade skolan får Kim den sista platsen, eftersom Kim har längst avstånd till den alternativa skolan.

Önskad skola är den skola som eleven har önskat plats på. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola.

Alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Om den önskade skolan är den närmaste skolan, är den alternativa skolan elevens näst närmaste skola. Om eleven inte sökt till sin närmaste skola, är den alternativa skolan elevens närmaste skola.

Relativ närhet blir skillnaden i avstånd mellan dessa skolor.

Så beräknas relativ närhet vid ombyggnation av skola

När en skola byggs om och tillfälligt flyttar till andra lokaler (till exempel paviljonger) på en annan adress, så beräknas det relativa avståndet från barnets folkbokföringsadress till skolans faktiska adress, alltså inte till adressen där de tillfälliga lokalerna ligger.

Syskonförtur

I de fall det inte är möjligt att avgöra vem som har rätt till en skolplats utifrån principen om relativ närhet utgår vi från syskonförtur. Det innebär att barn som har syskon på en skola kan få förtur till samma skola under förutsättning att:
- barnet ska börja i årskurs F-3
- syskonet går i årskurs F-3
- det är två kilometer eller kortare till den aktuella skolan.

Riktlinjer för skolplacering i Huddinge kommun

Uppdaterad 6 januari 2021

Var informationen till din hjälp?