Urvalsprinciper för skolplacering

När det är fler sökande än platser på en skola behöver vi göra ett urval för att bedöma vilka barn som har rätt till platserna. För att göra detta urval använder vi oss av olika urvalsprinciper.

Syskonförtur

Barn som har syskon på en skola kan få förtur till samma skola. Detta gäller endast om syskonet går i årskurs F-3 och om det är två kilometer eller kortare till skolan.

Relativ närhet

Principen om relativ närhet används för att bestämma vilken elev som som få förtur till en skolplats när antalet platser inte räcker till de elever som sökt till skolan. Principen innebär att om två barn har valt samma skola men bara ett av dem kan få plats, så är det det barn som längst väg till den närmaste alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel 1:

Relativ närhet exempel

Abbas och Kim har båda sökt till skola X. Skola X har endast en plats kvar. Kim får platsen trots att Abbas bor närmare. Anledningen är att Kim har längre till den närmaste alternativa skolan, skola Y.

Exempel 2:

Abbas och Kim har båda sökt till samma skola som endast har en plats kvar. Trots att Abbas bor närmare den önskade skolan får Kim den sista platsen, eftersom Kim har längst avstånd till den alternativa skolan.

Önskad skola är den skola som eleven har önskat plats på. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola.

Alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Om den önskade skolan är den närmaste skolan, är den alternativa skolan elevens näst närmaste skola. Om eleven inte sökt till sin närmaste skola, är den alternativa skolan elevens närmaste skola.

Relativ närhet blir skillnaden i avstånd mellan dessa skolor.

Uppdaterad 14 mars 2019

Var informationen till din hjälp?