Skolvalet - så funkar det

Du ska söka skola om du har ett barn som fyller sex år under 2022 och ska börja förskoleklass, eller om ditt barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2022 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns.

Du söker skola i Huddinge kommuns e-tjänst som är öppen från den 10 januari till och med den 4 februari.

För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

E-tjänsten för att söka skola

Bekräftelse på mottagen ansökan

Om du sökt via e-tjänsten och har kryssat i att du vill få en bekräftelse skickad till dig kommer du att få en bekräftelse via båda sms och e-post om att din ansökan har mottagits.

Om du saknar e-legitimation

Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till din bank som kan hjälpa dig att få detta.

Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation, eller behöver annan hjälp med att ansöka, kontakta servicecenter.

Om du ansöker via blankett är det viktigt att du uppger aktuella kontaktuppgifter för vidare hantering av ansökan.

Blankett för ansökan om förskoleklass, grundskola och fritidshem

Vid delad vårdnad måste båda vårdnadshavarna bekräfta ansökan

När en av er ansökt om skola i e-tjänsten kommer ett mejl att skickas till den andra vårdnadshavaren som då också måste logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till placeringsenheten.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Bor vårdnadshavarna på samma adress räcker det att den ena gör ansökan.

Om ni är familjehem till ett barn som ska börja förskoleklass

Det är endast barnets vårdnadshavare som kan ansöka om skolplacering i Huddinge kommun. Detta innebär att barnets vårdnadshavare måste vidimera ansökan innan denna kan behandlas.

Ändra ansökan under pågående skolval

Det går bra att ändra i din ansökan fram till sista ansökningsdagen. Du gör detta genom att logga in i e-tjänsten Söka skola och välja "Ändra ansökan"

E-tjänsten för att söka skola

Har du ansökt utanför e-tjänsten kan du kontakta placeringbuf@huddinge.se

Viktiga datum från ansökan till skolstart

10 januari
E-tjänsten för att söka skola inför höstterminen 2022 öppnar

4 februari
Sista dagen för att söka skola inför höstterminen 2022.

Första halvan av mars
Placeringsbesked börjar skickas ut.

17 augusti
Skolstart för Huddinges kommunala skolor

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad 14 december 2021

Var informationen till din hjälp?