Skolvalet – så funkar det

Du ska söka skola om du har ett barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass, eller om ditt barn ska börja årskurs 4 eller 7 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns. Sökperioden 2023 var den 9 januari till 5 februari.

E-tjänsten för att söka skola är stängd och nu påbörjar vi arbetet med placeringar. Besked om placering skickas ut i slutet av mars. Om du missade att ansöka under sökperioden kan du skicka in en sen ansökan.

Ansök om plats i skola

Om du saknar e-legitimation

För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till din bank som kan hjälpa dig att få detta.

Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation, eller behöver annan hjälp med att ansöka, kontakta servicecenter.

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan

När en av er ansökt om skola i e-tjänsten kommer ett mejl att skickas till den andra vårdnadshavaren som då också måste logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till placeringsenheten.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Om ni är familjehem till ett barn som ska börja förskoleklass

Det är endast barnets vårdnadshavare som kan ansöka om skolplacering i Huddinge kommun. Detta innebär att barnets vårdnadshavare måste vidimera ansökan innan denna kan behandlas.

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad 6 februari 2023

Var informationen till din hjälp?