Skolvalet – så funkar det

Du ska söka skola om du har ett barn som fyller sex år under 2024 och ska börja förskoleklass. Du ska också söka skola om ditt barn ska börja i en årskurs som inte finns på skolan hen går på idag, eller vill byta skola trots att nästa årskurs finns på den nuvarande skolan. Sökperioden 2024 var den 15 januari till 15 februari.

Ansökningsperiod

Sökperioden 2024 var den 15 januari till 15 februari. E-tjänsten för att söka skola är stängd och nu påbörjar vi arbetet med placeringar.

Missade du att söka?

Om du missade att söka under sökperioden kan du skicka in en sen ansökan, eller ansökan om byte, via e-tjänsten Mitt skolval. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Ansök om plats i skola

Se datum för ansökan om byte höstterminen 2024

Om du saknar e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation kan du vända dig till din bank för att hjälp med det.

Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation, eller behöver annan hjälp med att ansöka, kontakta Huddinge servicecenter.

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan

När en av er ansökt om skola i e-tjänsten måste även den andra vårdnadshavaren logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till placeringsenheten.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Om ni är familjehem till ett barn som ska börja förskoleklass

Det är endast barnets vårdnadshavare som kan ansöka om skolplacering i Huddinge kommun. Detta innebär att barnets vårdnadshavare måste vidimera ansökan innan denna kan behandlas.

Vanliga frågor och svar om skolvalet

Uppdaterad 19 februari 2024

Var informationen till din hjälp?