Från ansökan till skolstart – viktiga datum

DECEMBER 2018
Broschyren Dags att söka skola skickas ut till alla vårdnadshavare vars barn ska börja förskoleklass hösten 2019.

JANUARI-FEBRUARI 2019
Informationsmöten på kommunens grundskolor.

9 JANUARI 2019
E-tjänsten för de som söker förskoleklass eller skola med högre årskurser öppnar!

28 FEBRUARI 2019
Sista ansökningsdag!

2-22 APRIL 2019
E-tjänsten för de som inte sökt inom ordinarie ansökningsperiod är öppen.

SLUTET AV APRIL 2019
Besked om skolplaceringar börjar skickas ut till dem som sökt inom ansökningsperioden (9 januari-28 februari).

MAJ 2019
Besked om skolplaceringar börjar skickas ut till dem som sökt utanför ordinarie ansökningsperiod (efter den 28 februari).

AUGUSTI 2019
Skolstart!

Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?