Frånvaro

Många av er vårdnadshavare registrerar i Skola24-appen när ert barn är sjukt en eller flera dagar. Detta är väldigt bra. Det kan ibland hända att ert barn bara är borta på morgonen på grund av ex. ett läkarbesök. Då registrerar ni på följande sätt i Skola24-appen: Sjukfrånvaroanmälan del av dag: Man väljer 1: Frånvaroanmälan 2: Anmäl frånvaro 3: Välj ”del av dag” 4: Välj klockslag tex 08.00-09.00, klicka på skicka. Om du inte har tillgång till Skola24-appen så kan du ringa in frånvaro före kl 07:30 på tel. 0515-777 600

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev ska alltid göras av vårdnadshavare och meddelas varje dag. Om elever saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare för att kontrollera frånvaron.

Sjukanmälan sker via Skola24 där du loggar in med e-legitimation. 

Du kan även sjukanmäla på telefon 0515-777 600

Ledighetsansökan

Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för särskilda angelägenheter. Ansökan är digital och görs i Skola 24. Ansökan måste göras senast 14 dagar före planerad ledighet, annars är det inte möjligt i systemet. Mentor får bevilja ledighet för högst tre dagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl, får rektor eller biträdande rektor bevilja längre sammanhängande ledighet än tre dagar. Inga ledigheter beviljas under tid för nationella prov.

Uppdaterad 27 juni 2023

Var informationen till din hjälp?