Fritidshem

Under skoltid kan det vara svårt att nå fritidshemsavdelningarna. Vid akuta ärenden kontakta expeditionen.

Krabban

Öppettider

Klockan 07.50 -16:45, sedan går barnen över till vår stängningsavdelning Korallen som stänger kl.18:00.

Vi erbjuder barnen att välja mellan till exempel idrott och lek i idrottssalen, lera, pärlor, måla, lego, pingis, spela spel och kort, utelekar, innelekar och mycket annat.

Korallen

Öppettider

07.50 - 16.45, sedan går vi till stängningsavdelningen Korallen som stänger klockan 18.00.

Vi erbjuder barnen att välja mellan till exempel idrott och lek i idrottssalen, lera, pärlor, måla, lego, pingis, spela spel och kort, utelekar, innelekar och mycket annat.

Korallen

Öppettider

Klockan 07.50 - 18.00.

Korallen är  vår stängningsavdelning vilket innebär att 16:45 slås samtliga avdelningar ihop på skolan och är då på Korallen.

Vi erbjuder barnen att välja mellan till exempel idrott och lek i idrottssalen, lera, pärlor, måla, lego, pingis, spela spel och kort, utelekar, innelekar och mycket annat.

Korallen

Öppettider

Klockan 07.50 - 18.00.

Korallen är  vår stängningsavdelning vilket innebär att 16:45 slås samtliga avdelningar ihop på skolan och är då på Korallen.

Vi erbjuder barnen att välja mellan till exempel idrott och lek i idrottssalen, lera, pärlor, måla, lego, pingis, spela spel och kort, utelekar, innelekar och mycket annat.

Öppen fritidsverksamhet

Öppettider

Måndag till fredag från skoldagens slut fram till 16.30 då barnen går över till vår stängningsavdelning Korallen som stänger klockan 18.00.

Till den öppna fritidsverksamheten "Eftis" kan barnen komma om de vill och gå hem när de vill.

Vi erbjuder barnen att välja mellan till exempel idrott och lek i idrottssalen, pyssel, pingis, spela spel och kort, utelekar, innelekar och mycket annat.

Delfinen

Hajen

Hajen

Skolbarnsomsorg för de yngre eleverna på anpassad skola

Telefon: 08-535 308 14

Uppdaterad 13 februari 2024

Var informationen till din hjälp?