Läsårsdata

Gemensamma studie- och lovdagar (läsårsdata) för de kommunala skolorna i Huddinge. Utöver dessa beslutade dagar kan skolan ha ytterligare studiedagar.

Huddinges kommunala grundskolor har gemensamt läsårsdata som du hittar på huddinge.se. Skolorna har utöver det sina egna lokala planeringsdagar.

Läsårsdata vårterminen 2024 för Solfagra RO

Vårterminen 2024
26/2-1/3 (vecka 9): Sportlov.
11/3 Studiedag, skola och fritids stängt.
2/4-5/4 (vecka 14): Påsklov.
9/5 Lovdag.
10/5: Klämdag - Fritids öppet, anmälan till fritids görs på de lovlappar som går ut inför sommarlovet.
6/6: Lovdag med anledning av Sveriges nationaldag
7/6: Lovdag - Fritids öppet, anmälan till fritids görs på de lovlappar som går ut inför sommarlovet.
12/6: Vårterminen slutar.

Datum för APT vårterminen 2024
14 feb
24 april
29 maj
Skola och fritids stänger 15:30*.
*Om omsorgsbehov finns, kontakta biträdande rektor senast 3 veckor innan aktuellt datum.

 

 

Uppdaterad 11 januari 2024

Var informationen till din hjälp?