Solfagraskolan ska få ny skolbyggnad evakueras – i juni 2024

Solfagraskolan och idrottshallen intill skolan ska rivas och ersättas av helt nya byggnader. Från och med höstterminen 2024 och under tiden som den nya skolan och idrottshallen byggs kommer skolan att hålla till i paviljonger vid Källbrinks IP.

När kommer detta att ske?

Solfagraskolan kommer att flytta till paviljongerna vid Källbrinks IP i juni 2024, efter skolavslutningen.

Eleverna beräknas kunna välkomnas till den nya Solfagraskolan höstterminen 2028.

Varför ska man bygga en ny skola?

Solfagraskolan och idrottshallen är i stort behov av renovering. Skolgård och inomhusmiljö behöver moderniseras på ett sätt som inte är görligt med nuvarande skolbyggnad.

Om paviljongerna

Standarden i paviljongerna vid Källbrinks IP är genomgående hög. Den ligger fint nära naturen, det finns en bra skolgård och tillgång till idrottshall.

Paviljongerna är anpassade för skolans verksamhet. Förutom klassrum innehåller de bland annat specialsalar för slöjd och hemkunskap, musiksal, bibliotek och fritidslokaler. Det finns en egen matsal i paviljongerna med mottagningskök.

I anslutning till paviljongerna finns en skolgård och eleverna kan även nyttja den närliggande skogsdungen för rastaktiviteter.

Utsäljeskolan har varit i paviljongerna i tre år under bygget av den nya Utsäljeskolan. 

Mer information

Vårdnadshavare till de elever som redan går på skolan får information  via Unikum. Löpande information kommer också att finnas här på skolans webb.

Har du frågor kan du höra av dig till Huddinges servicecenter, mejla till servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 25 mars 2024

Var informationen till din hjälp?