Solfagraskolan kan få ny skolbyggnad

Om beslut fattas av politikerna i kommunfullmäktige kan Solfagraskolan få en helt ny skolbyggnad. Den nuvarande skolbyggnaden kommer i så fall att rivas och skolans verksamhet kommer att flyttas till tillfälliga lokaler under byggtiden.

Observera att denna information handlar om planer. Beslut är ännu inte fattat i kommunfullmäktige.

karta där platsen för Solfagraskolan visas.

Om beslut fattas av politikerna i kommunfullmäktige kan Solfagraskolan få en helt ny skolbyggnad och en ny idrottshall. Den nuvarande skolbyggnaden och idrottshallen kommer i så fall att rivas och skolans verksamhet kommer att flyttas till tillfälliga lokaler under byggtiden. 

När kommer detta att ske?

Kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter tar nu fram förslag på ramar för projektet, såsom hur många elever skolan ska kunna ta emot och om skolans nuvarande byggnader ska bevaras och renoveras eller om alla byggnader ska ersättas. Efter att ramarna är klara ska beslut om ombyggnationen fattas i kommunfullmäktige och som det ser nu kommer det att ske i samband med årets budgetbeslut. Om beslutet går igenom planerar man att börja bygga under hösten 2024. 

Här hittar du dagordning och protokoll för grundskolenämnden.

Varför vill man bygga en ny skola?

Det behövs fler skolplatser i Huddinge kommun. Blir planerna verklighet kommer Solfagraskolan att få fler skolplatser än idag. Dessutom behöver skolgård och inomhusmiljö moderniseras på ett sätt som inte är görligt med nuvarande skolbyggnad.

Mer information

Har du frågor kan du mejla till servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 27 juni 2023

Var informationen till din hjälp?