Fri sikt i korsningar - klipp häcken

Du som är fastighetsägare ska se till att sikten på gatan inte blir skymd av växter på din tomt. Stora buskar och träd bör vara minst två meter innanför tomtgränsen. Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Gör en felanmälan om sikten är skymd

Gör en felanmälan om du tycker det är skymd sikt någonstans. Om vi tycker att platsen är farlig kontaktar vi fastighetsägaren och uppmanar att klippa sin häck. 

Det här gäller för fri sikt

Om du har utfart mot gata

Dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter. Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om du har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Kontrollera att man ser minst 10 meter runt hörnet.

Om du har tomt intill gata

Se till att häck och buskar inte växer utanför tomten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att det är tillräckligt högt upp. Överhängande grenar utanför tomtgräns måste säkras mot nedfallning och inte skymma gatubelysningen. Höjden som krävs:

  • över gångbana är minst 3,5 meter
  • över cykelväg är minst 3,5 meter
  • över körbana är minst 4,7 meter

Läs mer i foldern Klipp häcken

Uppdaterad 4 maj 2020

Var informationen till din hjälp?