Gatubelysning

Vi vill gärna att du felanmäler trasig gatubelysning. Du kan också ringa till Servicecenter på 08-535 300 00.

Om du tycker att det saknas belysning på en gata, gång- eller cykelväg kan du mejla direkt till trafik@huddinge.se.

Så lång tid tar det att laga trasig belysning

När vi får din felanmälan om trasig belysning bedömer vi hur akut felet är och vad det beror på.

Vi åtgärdar direkt när det gäller

  • fel som utgör fara för liv eller egendom, till exempel risk för elektriska stötar eller att stolpar ramlar omkull
  • stora områden eller flera vägar inom ett område som är helt släckta.
  • Under perioden april till augusti 2019 åtgärdar vi inte fel på enstaka lampor, undantag är kritiska lampor vid korsningar, övergångsställen, busshållplatser och utsatta lägen. Att byta alla trasiga lampor i ett svep, istället för en i taget, är både kostnadseffektivt och miljövänligt. 

Lampor som lyser på dagen

När lampor lyser på dagen beror det nästan alltid på att vi felsöker eller att automatiken är trasig och vi måste då tända lamporna manuellt under en period. Då är det mer effektivt att låta vissa lampor lysa dygnet runt. 

Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?