Jätteloka

Jätteloka är en växt som sprider sig snabbt och har en växtsaft som kan ge hudskador. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Kommunen bekämpar jätteloka på all mark som kommunen äger men privata fastighetsägare måste själv bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet. Längs allmänna vägar och järnvägar, inom väg- respektive banområde, ansvarar Trafikverket för bekämpning av jätteloka.

Bekämpning av jätteloka på allmän mark

Vi prioriterar att bekämpa jättelokor i närheten av lekplatser, skolor, gång- och cykelvägar och andra platser där många rör sig. Vi bekämpar jättelokan genom att använda hetvatten som kokar sönder växten eller genom att slå av växterna fler gånger per säsong.

Bekämpning av jätteloka i naturreservat

I Huddinges naturreservat bekämpar vi alla jättelokor vi känner till. Vi bekämpar jättelokan genom att använda hetvatten som kokar sönder växten eller genom att slå av växterna fler gånger per säsong.  Det gör att lokorna inte hinner blomma och att de på sikt ”tröttas ut”. På det här sättet brukar de vara helt borta efter 10 år.

Så bekämpar du jätteloka på din mark

Om du har jätteloka på din egen mark är du ansvarig för att bekämpa växten. Länsstyrelsen i Stockholm kan bestämma att du måste bekämpa jättelokan och kontrollera att du gör det.

Frön kan ligga i marken i många år innan de gror. Växten är livskraftig och du behöver bekämpa den minst tre gånger per år innan den försvinner. Här berättar vi hur du bekämpar jätteloka.

1. Gräv upp små plantor

Jätteloka invasiv växt

Den bästa tiden på året att bekämpa jättelokan är i mars/april. Gräv upp plantorna. Tänk på att inte lämna kvar uppgrävda plantor på marken då de kan rota sig igen.

2. Slå av medelstora plantor

Jätteloka invasiv växt

I maj har lokorna hunnit växa sig större. Ju större plantan är desto kraftigare är stammen och roten. En metod kan vara att slå av den med lie. Om du slår av stjälken kommer växten att skjuta nya skott som behöver slås igen, flera gånger på en säsong.

3. Hugg av stora, blommande plantor

Jätteloka farlig invasiv växt

I mitten till slutet av juni är jättelokan fullvuxen och kan börja blomma. Prioritera att ta bort blommorna och var noggrann. Om du glömmer en jätteloka med blomma eller knoppar kan bekämpningen ha varit förgäves.

Det är viktigt att inte lämna kvar blommor eller knoppar på marken för de kan utvecklas och sätta frö. Lägg dem i en plastsäck och kontakta SRV på telefon 08-608 90 00 för ytterligare information om hanteringen av avfallet.

Var försiktig! Nedhuggna jättelokor har mycket växtsaft i stjälkarna.

Tänk på det här när du bekämpar

Jättelokans växtsaft kan i kombination med solljus ge brännskadeliknande symptom. Tänk på att:

  • Bära vattenavstötande plagg och skor.
  • Bära skyddsglasögon eller visir.
  • Bära vattenavstötande handskar.
  • Skölja av kläderna efteråt.
  • Inte använda trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft.
  • Helst bekämpa jättelokan när det är mulet men inte när det regnar.
  • Ta med dig tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.
  • Du behöver bekämpa växten minst 2-3 gånger per år för ett lyckat resultat.

Om du får växtsaft på huden

Jättelokans växtsaft gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som kan göra väldigt ont. Får du växtsaft på dig, tvätta direkt med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller 1177 vårdguiden för mer information.

Felanmälan

Om du hittar jätteloka på Huddinge kommuns mark ska du först se om beståndet redan är anmält, i webbkartan över kommunen. 
 Rapporterad förekomst av invasiva arter i webbkartan

Om det inte finns med i kartan kan du rapportera förekomst genom att felanmäla det.

Felanmälan

Uppdaterad 5 juli 2023

Var informationen till din hjälp?