Nya riktlinjer för klotterrelaterad skadegörelse i Huddinge

Det kostar mycket att sanera klotter och skadegörelse. Därför har Huddinge kommun valt att satsa på att halvera kostnaderna för saneringsarbetet genom en mer effektiv hantering. Du kan hjälpa till genom att göra en felanmälan när du upptäcker klotter och annan skadegörelse.

Gör en felanmälan eller kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00.

Sammanfattning av de nya riktlinjerna  för klotterrelaterad skadegörelse

  • De nya riktlinjerna ska leda till att klottersaneringskostnaderna för åren 2018 och 2019 ska minska med minst 50 procent till 2020 och 2021.
  • En väg in för alla oavsett tid och plats.
  • Vid pågående brott ska du ringa 112 och göra en polisanmälan.
  • Anmäl all klotterrelaterad skadegörelse till kommunen. Detta är viktigt för statistik och eventuell lagföring.
  • Klottersanering ska ske inom 48 timmar efter inkommen felanmälan om väderomständigheterna så tillåter.

Vad är klotterrelaterad skadegörelse?

Klotterrelaterad skadegörelse betyder placering av budskap på objekt utan fastighetsägarens tillstånd. Budskapet kan bestå av exempelvis ristningar, färgstänk, tags, text, grafitti- och klottermålningar, klistermärken och affischer och kan vara placerad på exempelvis väggar, stenar, vägar, trafikskyltar, fönster, bänkar, papperkorgar, lyktstolpar, elskåp, transformatorshus, tunnlar, byggnader med fler ställen.

Hur snabbt sker klottersanering på kommunens fastigheter?

Åtgärd sker inom 48 timmar om vädret tillåter då det tas bort och saneras. Ofta kan skadan fortfarande synas efter sanering och för detta krävs en återställning vilket kan ta längre tid.

Läs mer om hur vi arbetar mot  klotterrelaterad skadegörelse i Huddinge i en broschyr

Ladda ner broschyren i utskriftsversion

Här kan du ta del av det fullständiga styrdokumentet: Kommunstyrelsens riktlinjer gällande klotterrelaterad skadegörelse

Uppdaterad 2 juli 2018

Var informationen till din hjälp?