Klotter och skadegörelse

Det kostar mycket att sanera klotter och skadegörelse. Hjälp till att felanmäla så kan vi spara pengar. Visste du att ju mindre klotter som finns, desto mindre skadegörelse blir det?

En kvinna i arbetskläder utför klottersanering på betongvägg

Felanmäl klotter och skadegörelse

Gör en felanmälan 

Du kan också kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00.

Vad är klotterrelaterad skadegörelse?

Klotterrelaterad skadegörelse betyder: placering av budskap på objekt utan fastighetsägarens tillstånd. Det kan bestå av exempelvis 

 • ristningar
 • färgstänk
 • tags
 • text
 • graffitti- och klottermålningar
 • klistermärken och affischer.

Klotter kan finns på exempelvis

 • väggar
 • stenar och vägar
 • trafikskyltar
 • fönster
 • bänkar och papperkorgar
 • lyktstolpar
 • elskåp eller transformatorshus
 • tunnlar
 • byggnader med fler ställen.

Hur snabbt kan jag förvänta mig att klotter tas bort efter att jag gjort en felanmälan?

Huddinge kommuns servicecenter registrerar din felanmälan under kontorstid. När det gjorts ska klottret tas bort och saneras inom 48 timmar. Om det är minusgrader går det inte att sanera, då görs det senare. Sexistiskt, rasistiskt, polisfientliga budskap och annat klotter som väcker anstöt ska tas bort dubbelt så snabbt efter inkommen anmälan. Ofta kan skadan fortfarande synas efter sanering. För detta krävs en återställning vilket kan ta längre tid.

Om jag ser någon klottra eller vandalisera men inte vågar ingripa, vad gör jag?

Vid pågående brott ska du ringa 112 och göra en polisanmälan.

Vad sanerar vi och vad sanerar vi inte?

Ytor och anläggningar som tillhör Vattenfall och Trafikverket saneras inte av oss.  Vi sanerar även elskåp men inte elstationer (byggnader).

Vad händer med felanmälningar när hyresvärden inte är Huge eller Huddinge samhällsfastigheter?

Servicecenter skickar vidare alla felanmälningar kring klotterrelaterad skadegörelse oavsett fastighetsägare. Den som rapporterar in klotter behöver alltså inte veta vem som äger ytan eller fastigheten där klottret finns, men hur snabbt det tas bort är upp till fastighetsägaren.

Var går gränsen mellan konst och skadegörelse?

Om en fastighetsägare gett skriftligt tillstånd för placering av budskap på ett objekt eller en yta som tillhör respektive fastighet räknas inte detta som klotterrelaterad skadegörelse.

Vad gör kommunen för att förebygga och motverka klotter och skadegörelse?

Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder arbetar tillsammans aktivt med att få bort klotter i Huddinge. Vi arbetar  förebyggande mot klotterrelaterad skadegörelse på flera sätt utifrån rådande riktlinjer.

Förebyggande åtgärder

En särskild grupp ska löpande arbeta med att ta fram preventionsåtgärder som ska försvåra klotterrelaterad skadegörelse. Det kan till exempel vara att bygga så att det blir svårare att klottra och vandalisera.

Samverkan genom avtal och PBL

Tillsammans med andra kommuner och genom gemensamma överenskommelser ska vi samverka för att snabbt ta bort klotter på ställen som ägs av stora privata fastighetsägare såsom Trafikverket och energiföretag,  exempelvis elstationer och bullervallar. 

Vi ska också undersöka möjligheten att genom Plan och bygglagen använda löpande viten för ökad klottersanering på större privata objekt inom vår kommun. I praktiken innebär det att den som äger stället som utsatts för klotterrelaterad skadegörelse och inte sanerar i tid måste betala för det.

Åtal för brott

Kommunen ska tillsammans med polisen verka för lagföring av klotterrelaterad brottslighet. Det innebär att vi ska se över möjligheten att åtala en person som begått brottet. Kommunens arbete mot klotter ska ingå i samverkansöverenskommelsen med polisen.

Uppdaterad 11 december 2023

Var informationen till din hjälp?