Olovlig bosättning i Huddinge

Huddinge kommun tillåter inte olovlig bosättning. Det innebär att kommunen alltid begär avhysning av människor och grupper som för kortare eller längre tid bosätter sig på allmän plats eller på kommunens tomtmark. Kommunen följer den lagstiftning som finns och samarbetar med polis och kronofogden.

Informera via Huddinge kommuns servicecenter om du hittar en bosättning

Anmäl via app, formulär eller telefonsamtal till servicecenter

Du kan anmäla via formulär eller mobil app. Godkänn GPS-positioneringen i appen så tjänsten kan känna av din plats automatiskt.

Kontakta Huddinge servicecenter om du hittar en bosättning  i Huddinge som du tror är otillåten, oavsett om marken ägs av kommunen, företag eller andra fastighetsägare. Om marken ägs av annan än kommunen tar vi kontakt med dem och då övergår ansvaret till markägaren.

Om vi misstänker att det finns barn som far illa anmäler vi det till socialtjänsten som får inleda en utredning.

Dokumentera och berätta var bosättningen är

Det är viktigt att du dokumenterar, gärna med bilder, och berättar exakt var bosättningen är. Du kan även skicka en kartbild över platsen och ange ungefärlig vägadress eller koordinater. Då är det lättare för oss att agera.

Exempel

Här är ett exempel på hur du kan dokumentera och beskriva var platsen är:

Bilder:

Beskrivning: Till vänster om cykelbanan efter ridskylten, cirka 100 meter upp i skogen.

Vägbeskrivning: Intill Glömsundsvägen 955-975 i Glömsund.

Efter avhysning

Området städas efter avhysningen. Det kan ta några dagar beroende på entreprenörernas arbetsbelastning. Vi har tyvärr inte möjlighet att återkoppla vilka åtgärder vi vidtar i varje enskild anmälan.

Allemansrätten gäller inte

Bosättningar, oavsett om de består av tält, bilar eller husvagnar, omfattas inte av allemansrätten och är olagliga enligt brottsbalken, eftersom det är fråga om egenmäktigt förfarande.

Långvarig bosättning på annans mark kan även medföra skadeståndsskyldighet. Bosättningarna kan dessutom strida mot lokala kommunala ordningsföreskrifter som reglerar var det är tillåtet att campa.

Uppdaterad 16 mars 2020

Var informationen till din hjälp?