Översvämning

Höga vattennivåer i Huddinge

Aktuellt läge

2019-12-23: Under helgen har vattnet börjat sjunka undan och läget är inte lika akut.

Vi har gjort åtgärder på flera platser i kommunen och fortsätter att följa utvecklingen.

2019-12-20: Just nu är det höga vattennivåer i Stockholms län och i de vattendrag som finns i Huddinge. Bland annat är det hög vattennivå i Trehörningen där intilliggande vägar är översvämmade eller kan komma att översvämmas. Övriga sjöar i kommunen har också höga nivåer. 

Det här gör vi nu

Kommunen har öppnat de regleringar som finns i våra åar och sjöar som går att öppna för att om möjligt sänka vattennivån. Vi har inte möjlighet att vidta andra åtgärder för att avleda vatten eller hindra vatten från att tränga ut på låglänta vägar och områden. 

Kommunen vidtar även åtgärder i dagvattensystemen. I mer låglänta områden svämmar systemen över och kommunens entreprenörer rensar brunnar och diken för att underlätta avledning av vatten. 

2019-12-23: Under helgen var vi ute på ett 30-tal platser i kommunen och utförde mindre åtgärder för att avleda vattnet.  

Information från MSB

informationsfilmen från MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns konkreta råd hur du gör vid en översvämning. I faktafoldern från MSB, Så skyddar du din fastighet vid översvämningar hittar du också mer information. För att se aktuell status på vattennivåerna just nu se vidare i kartan visar hur vattennivåerna ser ut nu.

Översvämning inomhus

Om du har översvämning inomhus och inte tror att det beror på stopp i ditt eget avlopp ska du ringa Stockholm Vatten och Avfall, telefon 08-522 131 00. Om läget är akut och det är helg, kväll eller natt ska du ringa Stockholm Vatten och Avfalls journummer: 08-454 25 70.

Om du tror att översvämningen beror på ett stopp i ditt avlopp ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. 

Översvämning utomhus

Om det uppstår kris vid höga flöden i vattendrag och risk för att egendom skadas, till exempel bostadshus, kontakta Räddningstjänsten på telefon 114 14. 

Översvämningar på grund av dagvattenproblem,  regnvatten, på kommunens gator ska felanmälas till Servicecenter på dagtid. För akuta ärenden på kvällar, nätter och helger, kontakta Räddningstjänsten på 11414. Räddningstjänsten har kontakt med kommunens jourgrupp för vidare hantering. 

Ansvar vid en översvämning

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att skydda dig själv och din egendom. Följ SMHI:s prognoser och varningar om vattennivån höjs.

Uppdaterad 19 december 2019

Var informationen till din hjälp?