Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft som snabbt kan ta över stora områden och tränga ut andra arter. Huddinge kommun kartlägger aktivt förekomsten av den invasiva arten.

Så känner du igen Parkslide

Parkslide är till utseendet lik bambu. En växt som kan bli två meter hög och bilda stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september till oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information, frågor och svar om Parkslide.

Huddinge kartlägger beståndet

Sedan en tid tillbaka kartläggs förekomsten av Parkslide inom Huddinge kommun. Här förs en dialog med Naturvårdsverket kring lämpliga metoder för bekämpning. Kommunen arbetar idag med bekämpning av enskilda bestånd som klassas som akuta där växten kan orsaka skador på anläggningar och riskera att sprida sig till privata fastighetsägare.

För övrig bekämpning så kartläggs hela beståndet för att få en tydlig bild av omfattningen av växten inom kommunen för att sedan systematiskt bekämpa bestånden med lämplig metod.

Just nu inväntas ytterligare riktlinjer och rekommendationer från Länsstyrelsen då Parkslide idag inte omfattas av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter. Läs mer i EU-förordningen. Parkslide utvärderas på nationell nivå för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Rapportera förekomst av Parkslide

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Om du hittar Parkslide på Huddinge kommuns mark ska du anmäla förekomst genom att: 

  1. Felanmäla till Huddinge kommun
  2. Rapportera in till på Artportalen för invasiva arter

Parkslide på egen tomt

Hittar du Parkslide på den egna tomten, har du som fastighetsägare ett eget ansvar, läs om hur du gör på Naturvårdsverkets sida.

Uppdaterad 14 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?