Parkslide

Parkslide är en aggressiv växt med mycket stark spridningskraft som snabbt kan ta över stora områden, tränga ut andra arter och orsaka skador på fastigheter. Växten får med tiden ett enormt rotsystem och är i det närmaste omöjlig att utrota. Huddinge kommun kartlägger aktivt förekomsten av arten.

Så känner du igen parkslide

Parkslide - en invasiv aggressiv växt

Parkslide är till utseendet lik bambu. Det är en växt som kan bli två meter hög och bilda stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september till oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Mer om parkslide på Naturvårdsverket.se

Huddinge kartlägger beståndet

Sedan en tid tillbaka kartläggs förekomsten av parkslide inom Huddinge kommun. Syftet är att få en tydlig bild av omfattningen av växten inom kommunen för att sedan systematiskt minska bestånden på lämpligt sätt. Idag finns det inte någon optimal metod för att bekämpa parkslide. Kommunen samlar in kunskap från den forskning och erfarenhet som finns på EU-nivå.  Vi för en dialog med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kring metoder för bekämpning.

Utreds för klassning som invasiv art

Parkslide utvärderas på nationell nivå för att tas upp i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter. Den kommer i så fall omfattas av olika riktlinjer. I väntan på det är bekämpning av parkslide frivillig.  

Rapportera förekomst av parkslide

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra spridningen av invasiva främmande arter. Om du hittar parkslide på Huddinge kommuns mark ska du först se om beståndet redan är anmält och finns med i den publika webbkartan. Om det inte finns med i kartskiktet kan du rapportera förekomst genom att: 

  1. Felanmäla till Huddinge kommun
  2. Rapportera in till Artportalen för invasiva arter

Parkslide på egen tomt

Hittar du parkslide på den egna tomten har du som fastighetsägare ett eget ansvar, läs om hur du gör på Naturvårdsverkets sida.

Inom kommunen avråder vi från att försöka gräva bort eller skära ned redan etablerade bestånd av parkslide. Risken är mycket stor att man då istället sprider växten ytterligare. Om det är ett nytt, ungt bestånd kan det vara möjligt att hålla tillbaks växten och trötta ut den genom bekämpning under flera år. Som privatperson ska man inte försöka åtgärda eventuella bestånd på kommunens mark. 

Mer om parkslide på Fritidsodlingens riksorganisation

Uppdaterad 24 mars 2023

Var informationen till din hjälp?