Sandsopning

Varje vår sopas sanden upp på kommunens alla vägar efter vinterns halkbekämpning. 2021 startar årets sandupptagning den 29 mars och kommunens totala sandsopning beräknas pågå till 6 maj. Då det varit ihållande låga temperaturer, med is kvar mellan vägen och trottoaren, blev starten en vecka senare i vissa områden inom kommunen. 

Tiderna som sätts för sandupptagning är alltid väderberoende, snö och halka kan komma tillbaka och då utförs ingen sandsopning. Personalbrist kopplat till Coronasmitta kan detta år också leda till att vi inte kan utföra sandupptagning enligt planerat.

Många maskiner ute på gatorna

Årets sandupptagning är upphandlad och utförs av externa entreprenörer. Totalt är det cirka 35 olika fordon och maskiner ute som arbetar vardagar som helgdagar arbetar med att ta upp ca 8 000 ton sand i kommunen. 

Vilka tider sandsopar vi?

Sandsopning kommer att pågå mellan klockan 06.00-22.00. Vi sandsopar även kvällar och nätter, men då med färre maskiner, sandsopning i industriområden utförs nattetid. Under sandsopningsperioden har vi daglig dialog med våra entreprenörer för att stämma av och följa upp hur arbetet fortskrider. Vi utför inspektion av varje område kontinuerligt. När allt arbete är klart görs en slutgiltig genomgång där vi åtgärdar eventuella brister. 

Sandsopning  - så här prioriterar vi

Alla 16 Huddinges kommundelar sandsopas under perioden 29 mars till 6 maj. Varje kommundel tar cirka 3 till 5 veckor sopa beroende på sandmängd i varje område. Besiktning sker löpande där vi säkerställer att sandupptagningen genomförs på att godkänt sätt enligt avtal med våra entreprenörer. Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Parallellt sandsopas torg, trappor, parkeringar och ytor vid stationer. 

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under mars och april. 

Felanmäl tidigast 7 maj 

Vi hanterar inte felanmälningar under tiden som sopningen pågår, utan gör istället inspektioner löpande där vi följer upp arbetet med entreprenörerna. Felanmälningar hanteras tidigast den 7 maj,

Nedan frågor och svar om sandsopningen

Uppdaterad 10 maj 2021

Var informationen till din hjälp?