Sandsopning

Varje vår sopas sanden upp på kommunens alla vägar efter vinterns halkbekämpning. När sandupptagning startar är alltid väderberoende, snö och halka kan komma tillbaka och då utförs ingen sandsopning. 

Sandsopningen startar preliminärt i slutet av mars beroende på väderlek och pågår under ca 6 veckor, beroende på sandmängden. Årets sandupptagning startar senare än vanligt på grund av väderförhållande, med ihållande låga temperaturer med snöblandad regn. Till vecka 21 räknar vi med att vara klara. 

Många maskiner ute på gatorna

Årets sandupptagning är upphandlad och utförs av externa entreprenörer. Totalt är det cirka 35 olika fordon och maskiner ute som arbetar vardagar som helgdagar arbetar med att ta upp ca 8 000 ton sand i kommunen. 

Vilka tider sandsopar vi?

Sandsopning pågår mellan klockan 06.00-22.00. Vi sandsopar även kvällar och nätter, men då med färre maskiner, sandsopning i industriområden utförs nattetid. Under sandsopningsperioden har vi daglig dialog med våra entreprenörer för att stämma av och följa upp hur arbetet fortskrider. Vi utför inspektion av varje område kontinuerligt. När allt arbete är klart görs en slutgiltig genomgång där vi åtgärdar eventuella brister. 

Sandsopning  - så här prioriterar vi

Alla 16 Huddinges kommundelar sandsopas där varje kommundel tar cirka 3 till 5 veckor sopa beroende på sandmängd i varje område. Besiktning sker löpande där vi säkerställer att sandupptagningen genomförs på att godkänt sätt enligt avtal med våra entreprenörer. Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Parallellt sandsopas torg, trappor, parkeringar och ytor vid stationer. 

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera. 

Nedan frågor och svar om sandsopningen

Uppdaterad 3 april 2023

Var informationen till din hjälp?