Sandsopning

Varje vår tar vi upp sanden på kommunens alla vägar efter vinterns halkbekämpning. 2019 startar årets sandupptagning den 25 mars och kommunens totala sandsopning beräknas vara klar den 10 maj. Tiderna kan komma att justeras då sandsopningen är väderberoende, snö och halka kan komma tillbaka och då utförs ingen sandsopning. De flesta områden kommer att vara färdigsopade till den 30 april, medan Segeltorp och Kungens Kurva blir klara den 7 maj. 

Många maskiner ute på gatorna

Årets sandupptagning är upphandlad och kommer att utföras både av externa entreprenörer och i egen regi, kommunens egna maskiner och personal. Totalt är det cirka 35 olika fordon och maskiner ute som arbetar vardagar som helgdagar arbetar med att ta upp ca 21 000 ton sand i kommunen. 

Vilka tider sandsopar vi?

Sandsopning kommer att pågå mellan klockan 06.00-22.00. Vi sandsopar även kvällar och nätter, men då med färre maskiner, sandsopning i industriområden utförs nattetid. Under sandsopningsperioden har vi daglig dialog med våra entreprenörer för att stämma av och följa upp hur arbetet fortskrider. Vi utför inspektion av varje område kontinuerligt. När allt arbete är klart görs en slutgiltig genomgång där vi åtgärdar eventuella brister. 

Sandsopning sker områdesvis  - så här prioriterar vi

För hela Huddinge kommun finns en planering för varje kommundel. Alla 16 kommundelar sandsopas men vid olika datum under perioden 25 mars till 7 maj. Varje kommundel tar cirka 3 till 4 veckor sopa bereonde på sandmängd i varje område. Besiktning sker löpande där vi säkerställer att sandupptagningen genomförs på att godkänt sätt enligt avtal med våra entreprenörer. Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Parallellt sandsopas torg, trappor, parkeringar och ytor vid stationer. 

Planering sandupptagning per kommundel

Varje kommundel är planerad att sopas enligt ett uppgjort schema. De flesta områden sandsopas mellan den 25 mars och 30 april. Observera att nedanstående tider är preliminära beroende på väderläget och kan då flyttas fram. Vi kan tyvärr inte säga när just din gata kommer att sopas inom perioden. 

25 mars till 7 april
Gladö-Lissma samt Västra Länna

25 mars till 30 april
Flemingsberg, Skogås, Trångsund, Länna, Högmora, Vidja, Ågesta, Stuvsta, Snättringe, Sjödalen, Fullersta, Glömsta, Vårby, Loviseberg

7 april till 9 maj
Segeltorp, Kungens Kurva 

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under april och maj.

Felanmäl tidigast 1 maj respektive 10 maj

Vi hanterar inte felanmälningar under tiden som sopningen pågår, utan gör istället inspektioner löpande där vi följer upp arbetet med entreprenörerna. Felanmälningar hanteras tidigast den 1 maj förutom för Segeltorp och Kungens Kurva där man kan felanmäla först den 10 maj. 

Nedan frågor och svar om sandsopningen

Uppdaterad 15 september 2019

Var informationen till din hjälp?