Sandsopning

Varje vår sopas sanden upp på kommunens alla vägar efter vinterns halkbekämpning. När sandupptagning startar är alltid väderberoende, snö och halka kan komma tillbaka och då utförs ingen sandsopning. 

Riktlinjen är att det ska vara minst ca 5 grader i 10 dagar men vanligast är att sandsopningen börjar i slutet av mars eller början på april, i år startar vi sandsopningen i vecka 12. 

Hur lång tid tar det att sandsopa?

Enligt avtal ska det ta 6 veckor att sandsopa alla kommunens gator, i år har vi väldigt mycket mer sand ute på gatorna att ta upp så vi räknar med att det tar 8 veckor att sandsopa hela kommunen, vilket betyder att sandsopningen preliminärt är klar måndag vecka 20. Andra faktorer som kan göra att sandsopningen tar längre tid är väderförhållande, med ihållande låga temperaturer med snöblandat regn.

Vi tar inte emot felanmälningar under tiden vi sandsopar

Under tiden sandsopningen pågår tar vi inte emot några felanmälningar, vi arbetar enligt plan och gör löpande inspektioner där vi följer upp arbetet med entreprenörerna. Vi utför inspektion av varje område kontinuerligt. Fram tills dess tar vi inte emot felanmälningar. Om din gata inte är sandsopad efter vecka 20 är du välkommen att felanmäla det till oss. 

Många maskiner ute på gatorna

Årets sandupptagning är upphandlad och utförs av externa entreprenörer. Totalt är det cirka 35 olika fordon och maskiner ute som arbetar vardagar som helgdagar. I år är det ca 15000 ton sand som ska tas upp på gatorna. 

Sandsopning  - så här prioriterar vi

Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Parallellt sandsopas torg, trappor, parkeringar och ytor vid stationer. Totalt är det 16 kommundelar i Huddinge som sandsopas där varje kommundel tar cirka 3 till 5 veckor att sopa beroende på sandmängd i varje område. Besiktning sker löpande där vi säkerställer att sandupptagningen genomförs på att godkänt sätt enligt avtal med våra entreprenörer. 

Sandsopning  - så går det till

Sopningen sker stegvis, trottoarsanden sopas ned på gatan där allt grus sopas upp tillsammans. Ibland kan det finnas behov av extra sopning av gatan, sopsandningsmaskinen kommer då tillbaka.

Vägen vattnas av före - kan orsaka hög ljudnivå

Vägen ska alltid vattnas av entreprenör innan den sandsopas. Detta för att minska risken för dammoln som stör. Större vägar kan vara svårare att vattna innan, men gatan ska vattnas i den mån det går. Ljudnivån som blir av maskinerna kan man tyvärr inte kontrollera. 

Vilka tider sandsopar vi?

Sandsopning pågår mellan klockan 07.00-19.00 på vardagar och på helgerna är 08.00-19.00. På helgerna kör vi med färre maskiner, sandsopning i industriområden utförs nattetid.  När allt arbete är klart görs en slutgiltig genomgång där vi åtgärdar eventuella brister. Sandsopningsmaskierna får endast köra enligt de tidsramar man har satt. Märker man att maskinerna kör andra tider får man gärna meddela detta till: servicecenter@huddinge.se.

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera. 

Nedan fler frågor och svar om sandsopning

Uppdaterad 20 mars 2024

Var informationen till din hjälp?