Skadat vilt och skyddsjakt

Skyddsjakt används för att förhindra skada på boskap eller åkermark. Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur där jakttiden inte är inne, jagas om förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. I jaktförordningenfinns mer information. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna kan fatta beslut om skyddsjakt om viltbeståndets storlek innebär stora risker för trafikolyckor eller viltskador.

Jaktförordningen (riskdagen.se)

I Huddinge kommun är det Huddinge Jakt- och viltvårdsförening som ansvarar för skyddsjakten.

Kontakt vid skadat eller dött djur

Om du hittar ett skadat djur från en trafikolycka ska du kontakta polisen: telefonnummer 112. 

Det är markägarens ansvar att ta hand om döda djur på egen tomt. Det innebär att om du hittar ett dött djur på din tomt måste du själv se till att det forslas bort.

Om det döda djuret är på kommunens mark tar våra viltvårdare bort djuret. Du kan ringa Servicecenter för att komma i kontakt med kommunens viltvårdare eller om du har andra frågor om skadade djur.

När Servicecenter har stängt kan du kontakta Huddinge Jakt- och viltvårdsförening. Brevlådan bevakas löpande och en viltvårdare tar då kontakt med dig. Vid akuta fall, när ett djur far illa, kontakta Polisen på 112.

E-post: viltvard.huddinge@gmail.com

Huddinge Jakt- och viltvårdsförening arbetar till exempel med att kartlägga var skabbrävar rör sig i området för att avhjälpa smittspridning och skada.

Stör inte ungarna

Tänk på att inte störa rådjurskid eller en harpalt som är ensam, mamman finns ofta i närheten.

Uppdaterad 30 januari 2023

Var informationen till din hjälp?