Skadat vilt

Om du hittar ett skadat djur från en trafikolycka ska du kontakta polisen: telefonnummer 114 14. Ring också polisen om du skulle köra på ett djur.

Det är markägarens ansvar att ta hand om döda djur. Det innebär att om du hittar ett dött djur på din tomt måste du själv se till att det forslas bort.

Om det döda djuret är på kommunens mark tar våra viltvårdare bort djuret. Du kan ringa Servicecenter på för att komma i kontakt med kommunens viltvårdare eller om du har andra frågor om skadade djur.

Du kan även ringa Servicecenter för akuta ärenden efter kontorstid som har kontakt med kommunens jourjägare.

Uppdaterad 2 november 2018

Var informationen till din hjälp?