Snöröjning

Vid ett normalt snöfall ska all snöröjning vara färdig 14 timmar efter att arbetet började. Vi startar snöröjningen när det fallit mellan 5 och 8 centimeter snö.

Du kan felanmäla problem med snöröjningen själv, snabbt och enkelt där du anger exakt adress.

Så prioriterar vi

Efter fyra timmars plogning ska det här vara färdigt:

 • Bussvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Prioriterade gångbanor och trottoarer. De flesta ligger i anslutning till en skola eller förskola.

Sedan plogar vi övriga kommunala gator. När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet, eller där de kan utgöra en trafikfara.

Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare behöver räkna med att ta bort vallen framför din egen infart.

Så saltar och sandar vi

Först saltar vi stora vägar med mycket trafik och bussvägar. Sedan använder vi saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Vi ser också till att halkbekämpa branta backar och vägkorsningar så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Du kan hämta sand för eget bruk på ett antal platser

Ingen saltsopning i Huddinge

Idag har vi ingen saltsopning på cykelvägar, istället sandas alla cykelvägar.

Trottoarer i 30-zoner plogas inte alltid

Ibland plogar vi inte trottoarer i så kallade 30-zoner, ofta villaområden. Det beror på flera saker:

 • Trottoaren är så pass smal att den kräver särskilda maskiner.
 • Utrymmet behövs för att lägga snö på.
 • Det är lite trafik i området.

Eftersom det dessutom inte finns ett sammanhängande nät av trottoarer och man får köra max 30 kilometer i timmen har vi gjort bedömningen att det går att ta sig fram säkert ändå.

På en del gator plogar vi bara den ena trottoaren om det finns på båda sidor av vägen.

Gör en skadeanmälan om något har gått sönder

Om en plogbil har kört sönder ditt staket, brevlåda eller liknande kan du få ersättning av kommunen.

Blankett: Skadeanmälan

Tänk på att du inte kan få ersättning om det som gått sönder finns utanför din tomtgräns.

Andra som snöröjer i Huddinge

Kommunen ansvarar för att snöröja de flesta vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och trappor. Vissa vägar och områden är det Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för.

Trafikverket ansvarar för:

 • E20, E4
 • Huddingevägen
 • Nynäsvägen
 • Haningeleden
 • Lännavägen från Storängsleden mot Haninge (väg 259)
 • Lissmavägen
 • Glömstavägen

Enskilda vägföreningar ansvarar för:

 • Dåntorp
 • Gunhilldsvik
 • Kvarntorp-Lissma
 • Lissma-Öran
 • Lyckåsen
 • Mellanberg
 • Orlångsjö-Högmora
 • Sofieberg
 • Solbacken
 • Ådran

Så kan du hjälpa till

 • Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö.
 • Efter stora snöfall − flytta din bil som står på gatan så att vi kommer åt med våra fordon.
 • Dumpa inte snö från din egen uppfart på gatan
 • Vid större snöfall behöver vi kunna skylta upp områden som behöver röjas, det gör vi minst 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.
 • När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna i vägen för plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på två meter när den ska tömma soptunnan.
 • Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter blir lätt ett hinder för våra snöröjare.

Kontakta servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge centrum: Sjödalstorget 13
Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 9.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: Måndag–onsdag 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14. Öppettider: Tisdagar och onsdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.