Snöröjning

Vid ett normalt snöfall ska all snöröjning vara färdig 14 timmar efter att arbetet började. Vi startar snöröjningen när det fallit mellan 5 och 8 centimeter snö.

Så prioriterar vi

Efter fyra timmars plogning ska det här vara färdigt:

 • Bussvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Prioriterade gångbanor och trottoarer. De flesta ligger i anslutning till en skola eller förskola.

Sedan plogar vi övriga kommunala gator. Vid ett normalt snöfall ska allt vara färdigt inom 14 timmar. När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet, eller där de kan utgöra en trafikfara.

Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare får räkna med att ta bort vallen framför din egen infart.

Här lägger vi upp snön

 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor
 • Gångvägar får vallar på båda sidor
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går

Saltning och sandning av vägar

Först halkbekämpar vi stora trafikerade vägar med salt sedan använder vi saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpas så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Du kan hämta sand för eget bruk på ett antal platser

Sopsaltade gång- och cykelvägar

Under vintersäsongen 2018/2019 sopsaltas några utvalda gång- och cykelbanor i kommunen för att göra det enklare för gångtrafikanter och cyklister att ta sig fram vintertid. Istället för att sanda så sopas snö och is bort med en maskin som samtidigt lägger ut salt som håller gång och cykelvägen halkfri. Läs mer om var och hur vi sopsaltar

Vissa trottoarer i villaområden plogas inte

Vi plogar breda gång och cykelvägar längs med huvudstråk. I många villaområden, i så kallade 30-zoner, är trottoarerna så pass smala att vi inte inte plogar dem. Det kan bero på att: 

 • Trottoaren är så pass smal att den kräver särskilda maskiner
 • Utrymmet behövs för att lägga snö på, från den plogade gatan
 • Det är för lite trafik i området

Eftersom det dessutom inte finns ett sammanhängande nät av trottoarer och man får köra max 30 kilometer i timmen har vi gjort bedömningen att det går att ta sig fram säkert ändå.

I villaområden med trottarer på båda sidor om vägen försöker vi hålla belysningssidan snöfri. Om vi inte kan lägga snön på andra sidan, om det text är privat tomt så måste vi lägga snön på belysningssidan. 

Vinklat plogblad vid infarter

Vid infarter försöker vi vinkla bort plogbladet när det går så att inte vallarna ska bli för stora. Men ibland är det tätt mellan infarterna och då kan det ändå bli en stor vall. 

Hjälp till att underlätta arbetet

 • Skotta framför din egen uppfart
  Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö men tänk på att inte skotta ut snön på gatan. 
 • Ta bort snövallen själv
  Bildas det en vall vid din infart när gatan har plogats får du själv skotta bort vallen. När vi plogar strävar vi i första hand att inte bygga stora vallar. 

  Vid behov kör vi bort snö från platser där snövallar och snöhögar medför trafikfara.

 • Flytta din bil så att vi kan ploga
  När större snömängder ska tas bort skyltar vi upp 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.
 • Ställ inte soptunnan i vägen för plogbilen
  När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna utanför tomtgränsen så att den inte står i vägen för plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på två meter när den ska tömma soptunnan.
 • Beskär buskar och träd
  Du som tomtägare kan hjälpa till med att ta bort grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter för att underlätta snöröjningen. Läs mer på huddinge.se/klipphacken

Vid omfattande snöfall

Vid ett mer omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via kommunens sociala medier, Facebook och Twitter. Följ oss gärna här. 

Det tar tid innan vi börjar snöröja – felanmäl inte för tidigt

Vi startar snöröjningen först när det fallit 5-8 cm snö. Snöröjningen i hela kommunen ska vara färdig ca 14 timmar efter påbörjat arbete först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress. 

Om något har gått sönder

Om en plogbil har kört sönder ditt staket eller brevlåda kan du få ersättning.Tänk på att du inte kan få ersättning om det som gått sönder finns utanför din tomtgräns. Gör en felanmälan här. 

Andra som snöröjer i Huddinge

Kommunen ansvarar för att snöröja de flesta vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och trappor. Vissa vägar och områden är det Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för. Kontakta Trafikverket om du behöver felanmäla något på dessa vägar.

Trafikverket ansvarar för:

 • E20, E4
 • Huddingevägen
 • Nynäsvägen
 • Haningeleden
 • Lännavägen från Storängsleden mot Haninge (väg 259)
 • Lissmavägen
 • Glömstavägen

Enskilda vägföreningar ansvarar för:

 • Dåntorp
 • Gunhildsvik
 • Kvarntorp-Lissma
 • Lissma-Öran
 • Lyckåsen
 • Mellanberg
 • Orlångsjö-Högmora
 • Sofieberg
 • Solbacken
 • Ådran

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppet onsdag den 18 och 25 september mellan kl 11.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 21 februari 2019

Var informationen till din hjälp?