Snöröjning och halkbekämpning

Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

Buss-, gång- och cykelvägar prioriteras

Vi börjar med att ploga bussvägar och prioriterade gång- och cykelvägar där flest människor rör sig. Här ska plogningen vara klar cirka fyra timmar efter påbörjat arbete. Därefter plogar vi övriga gator.   

När plogningen startar kan variera och beror bland annat på väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. En jourtjänst bedömer läget och bestämmer när de ska ut och ploga, en så kallad ”utkallning”.

Allt ska vara plogat inom 16 timmar

Det tar i regel cirka 16 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogningen har startat. Inte förrän då kan vi hantera en felanmälan som kommit in till oss. Sandning och saltning sker vid behov efter att man har plogat.

Om du upplever att din gata inte blivit plogad enligt ovan kan du göra en felanmälan. Tänk på att ange exakt adress.

 Felanmälan i Huddinge kommun

Omfattande snöfall kan påverka snöröjningen

Vid snöfall samt halka där varning utfärdats från SMHI (gul, orange eller röd) behöver insatserna prioriteras utifrån det rådande läget. Det kan leda till att vi inte har möjlighet att genomföra snöröjning och halkbekämpning enligt ordinarie rutiner under den tid som varningen gäller.

Under kraftigt eller pågående snöfall tar snöröjningen längre tid och vi kan inte garantera att alla gator och vägar bli halkfria.

Vid omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via Facebook. Följ oss gärna där.

Saltning och sandning av vägar

Vi använder salt mot halkan på bussgatorna och en saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Liksom för snöröjningen prioriterar vi bussgator och gång- och cykelvägar före villagator.

Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpar vi så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Huddinge servicecenter

Öppettider

Under öppettider för drop-in-besök har du också möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen, göra utskrifter och hämta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kötider när du ringer Servicecenter

Generellt är det kortast kötid efter klockan 13.00, eller klockan 08.00-12.00 på torsdag och fredagar.

Ordinarie öppettider

  • Måndag-torsdag kl 10.00-17.00
  • Fredag kl 10.00-15.00
  • Helgdagar stängt.

Avvikande öppettider under 2023

  • onsdag  den 4 oktober: stängt 8.00-14.00
  • måndag den 25 december: stängt (juldagen) 
  • tisdag den 26 december: stängt (annandag jul) 
  • måndag den 1 januari 2024: stängt (nyårsdagen)

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 22 november 2022

Var informationen till din hjälp?