Snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du allt om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning. Läs om hur vi prioriterar arbetet och vilka insatser som görs.

Saltning och sandning av vägar

Vi använder salt mot halkan på bussgatorna och en saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Liksom för snöröjningen prioriterar vi bussgator och gång- och cykelvägar före villagator.

Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpar vi så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Så prioriterar vi snöröjningen

Vi börjar med att ploga huvudgator där bussar trafikerar och prioriterade gång- och cykelvägar där flest människor rör sig. Här ska plogningen vara klar cirka fyra timmar efter påbörjat arbete. Därefter plogar vi övriga gator.   

När plogningen startar kan variera och beror bland annat på väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. En jourtjänst bedömer läget och bestämmer när de ska ut och ploga, en så kallad ”utkallning”.

Trottoarer

När det finns trottoarer på båda sidor av vägen plogas sidan som har belysning. Det görs eftersom belysningsstolparna inte tål stora mängder snö och för att entreprenörer måste komma åt dem om det händer något med dem.

Snövallar

Snövallar är oundvikligt vid plogning. Ju mer snö desto högre vallar.

Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går.

Så kan du underlätta snöröjningen

Du som invånare kan vara med och göra stor skillnad. Du kan till exempel underlätta snöröjningen genom att följa parkeringsregler.

Så här gör du en felanmälan

Det tar i regel cirka 16 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogningen har startat. Inte förrän då kan vi hantera en felanmälan som kommit in till oss. Sandning och saltning sker vid behov efter att man har plogat.

Om du upplever att din gata inte blivit plogad enligt ovan kan du göra en felanmälan. Tänk på att ange exakt adress.

 Felanmälan i Huddinge kommun

Omfattande snöfall kan påverka snöröjningen

Vid snöfall samt halka där varning utfärdats från SMHI (gul, orange eller röd) behöver insatserna prioriteras utifrån det rådande läget. Det kan leda till att vi inte har möjlighet att genomföra snöröjning och halkbekämpning enligt ordinarie rutiner under den tid som varningen gäller.

Under kraftigt eller pågående snöfall tar snöröjningen längre tid och vi kan inte garantera att alla gator och vägar bli halkfria.

Vid omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via Facebook. Följ oss gärna där.

Huddinge kommun (facebook.com)

SMHIs vädervarningar (smhi.se)

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14.00 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag–torsdag kl 08.00–17.00 
  • Fredag kl 08.00–15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag–torsdag: kl 10.00–17.00 
  • Fredag: kl 10.00–15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 8 maj 2024

Var informationen till din hjälp?