Strömavbrott

I Huddinge är det Vattenfall som har hand om elförsörjningen. På deras webbplats www.vattenfalleldistribution.se kan du bland annat läsa om aktuella elavbrott och felanmälan

Strömavbrottsanmälan (dygnet runt)

Vattenfall vill gärna att du som gör observationer, exempelvis ett träd som riskerar att falla på ledningar, ringer och meddelar det till deras kundtjänst: 020-82 58 58.

Kundservice privatkunder

Telefon: 020-82 00 00
E-post: kundservice@vattenfall.com
Brev: Vattenfall Kundservice AB, Box 1006, 901 20 Umeå

Kundservice företagskunder

Telefon: 020-82 10 00
E-post: foretagskundservice@vattenfall.com
Brev: Vattenfall Kundservice AB, Box 1006, 901 20 Umeå

På Vattenfalls webbplats www.vattenfalleldistribution.se hittar du bland annat information om:

  • Elanslutning och säkring
  • Flyttanmälan och ägarbyte
  • Aktuella och planerade strömavbrott
  • Trädfällning och grävning nära elledning
  • Avtalsvillkor och priser
  • Energieffektivisering
  • Information om strömavbrott

Uppdaterad 2 januari 2019

Var informationen till din hjälp?