Underhåll av parker och lekplatser

Har du upptäckt något fel som behöver åtgärdas i en park eller lekplats? Gör gärna en felanmälan.

Felanmälan

Pågående arbeten och upprustningar

Information om var i kommunen vi just nu rustar upp eller planerar för nya parker och lekplatser.

Pågående planer, projekt och arbeten

Ta del av det långsiktiga arbetet med parker och lekplatser.

Parkprogram och lekplatsprogram

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?