Underhåll av parker och lekplatser

Har du upptäckt något fel som behöver åtgärdas i en park eller lekplats? Gör gärna en felanmälan.

Felanmälan

Vad gör vi just nu?

Om du vill veta var i kommunen vi just nu rustar upp eller planerar för nya parker och lekplatser kan du läsa mer under sidorna om pågående planer, projekt och arbeten.

Är du intresserad av det långsiktiga arbetet med parker och lekplatser kan du ta del av vårt parkprogram och lekplatsprogram.

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?