Markanvisningstävling för förskola i Mellansjö/Svartvik

Under våren 2020 utlyste Huddinge kommun en markanvisningstävling för att bygga en förskola i Mellansjö/Svartvik. Tävlingen avslutades den 5 juni 2020. Efter genomförd utvärdering utsågs Hoivatilat AB som vinnare med förslaget ”Sommarvillan”, vilket beslutades i kommunstyrelsen 26 oktober 2020.

Bild på förslaget Sommarvillan kan se ut. Ett grönt trähus i två våningar med svart plåttak med solceller
Förslaget Sommarvillan. Bild: Hoivatilat

Bild på förslaget Sommarvillan i miljö, fågelperspektiv. Ett grönt trähus i två våningar med svart plåttak med solceller.
Förslaget Sommarvillan. Bild: Hoivatilat

Metropolis arkitekter har ritat förskolan "Sommarvillan", som kommunen bedömer vara väl anpassad till omgivande landskap och befintlig villabebyggelse.

Byggnaden förväntas uppnå hög standard när det gäller hållbarhet tack vare naturnära material, träkonstruktion och solpaneler på byggnadens tak. I enlighet med tävlingskraven ska huset uppnå certifikatet Miljöbyggnad silver.

I förslaget har förskolan plats för 84 barn fördelat på sju avdelningar. Den ska drivas i privat regi av Kunskapsförskolan AB, som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Hoivatilat AB.

Kommunen fick in omkring tio tävlingsbidrag med hög kvalitet från både stora och små aktörer. Bidragen har visat stor idérikedom om hur en förskola kan se ut.

Läs mer om det vinnande förslaget

Detaljplan för Mellansjö, Trångsund

Tidsplan

Bygglov Bygglovet fick laga kraft den 1 juli 2022
Projektplanering pågår Mer information kommer inför byggstart
Byggstart  
Byggnation  
Inflyttning  

 

Uppdaterad 16 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?