Markanvisningstävling för Hällmarken 1

Huddinge kommun bjöd in till anbudstävling med målsättningen att sälja fastigheten Hällmarken 1 i det nya bostadsområdet i Västra Balingsnäs. Myresjöhus utsågs till vinnare av tävlingen och undertecknade därefter köpekontrakt med kommunen.

Illustration visar skiss på villabebyggelse.
Illustration över Västra Balingsnäs

Detaljplanen, som vann laga kraft 10 juli 2007, medger uppförande av 28 friliggande villor som ska uppföras med anpassning till naturen i området. Naturlandskapet spelar en viktig roll för området med skogsmarken bevarad in mellan husen. Bostadsområdet ligger på cykelavstånd till Huddinge centrum och har bekvämligheter som skola och förskola i anslutning till området.

Uppdaterad 25 februari 2020

Var informationen till din hjälp?