Markanvisningstävling för Hälsovägen

På Hälsovägen är det nu dags att markanvisa den sista etappen av projektet. Markanvisningstävlingen startar i början av 2020 och genomförs i två etapper där den första etappen utgörs av en prekvalificering. I den andra etappen går tre aktörer vidare som tar fram ett fullständigt tävlingsförslag.

Markanvisningstävlingen sker på färdig detaljplan som vann laga kraft 2017. Området medger byggrätt motsvarande cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåning och cirka 15 radhus.

Vår vision för Hälsovägen

På Hälsovägen planerar vi för cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan. Utöver detta kommer nya gångstråk och torg skapas.

Hälsovägen blir en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär genom lokaler i bottenplan och ett generöst promenadstråk. Bebyggelsen utformas med öppna kvarter mot Flemingsbergsparken, där parkens grönska samspelar med gröna gårdar och tak.

 

halsovagen-markanvisn-600x564pxl.png

Delta i tävlingen

Tävlingen startar i februari 2020. Utvärdering i prekvalificeringen sker i februari–mars. En slutlig vinnare koras före sommaren.

Markanvisningstävlingen sker i två steg: en prekvalificering där tre vinnare går vidare till steg två, där ett slutligt tävlingsförslag tas fram.

Utvärderingen i prekvalificeringen sker på både pris och exploatörens helhetsidé för projektet. I steg två utvärderar kommunen de tre slutliga tävlingsbidragen utifrån pris, utformning och gestaltning samt uppfyllelse av helhetsidé.

Många projekt i Flemingsberg

Huddinge kommun har många projekt i Flemingsbergsområdet. Nyligen har planprogrammet för Flemingsbergsdalen haft samråd och Spårväg syd har tidigarelagts fyra år med projektstart 2020. Spårvägens totala byggtid beräknas till tio år.

Vanliga frågor och svar

Vi kommer att publicera frågor och svar när vi får frågor om tävlingen som kan intressera fler.

Uppdaterad 20 januari 2020

Var informationen till din hjälp?