Markanvisningstävling för Östra Vårberget

Markanvisningstävlingen har gällt byggnation av bostäder inom två delområden inom Östra Vårberget. En sammanvägd bedömning av de inkomna anbuden har gjorts utifrån anbudsnivån och hur väl förslagen tar i hänsyn dagvattenhantering och de befintliga terrängförhållandena.

Karta visar två områden för exploateringsavtal som är belägna mellan Mälaren och Vårby gård.
Karta visar två områden för exploateringsavtal som är belägna mellan Mälaren och Vårby gård.

Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra småhus, parhus, radhus och flerbostadshus i två våningar, med möjlighet till suterrängvåning eller vindsvåning om det anpassas till terrängen.

Vinnare i tävlingen

Efter genomförd utvärdering utsågs House of Nordic och Möller och Partners till vinnare av respektive delområde i tävlingen. De vinnande anbuden innehåller totalt cirka 80 bostäder som kommer att anpassas till naturen och områdets topografi.

Uppdaterad 5 maj 2021

Var informationen till din hjälp?