Mot en resort i Kungens kurva

I Kungens kurva, längsmed Stockholms södra entré, vill vi se Skandinaviens modernaste badanläggning och hotell. En spännande byggnad som också kommer innehålla spa, wellness, restauranger och goda möjligheter till möten.

Under hösten bjöd vi in exploatörer att lämna in idéer till resorten i Kungens kurva. Läs mer på denna sida om vår vision. Inlämningstiden för exploatörer gick ut den 15 oktober, nu tas nästa steg i markanvisningsprocessen

Vanliga frågor och svar

Så ser vi på Kungens kurva

Vi arbetar med visionen att Kungens kurva ska utvecklas till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur. Uppdraget är att göra området mer sammanhållet och tillgängligt för alla.

Kungens kurva är tillsammans med Skärholmen en av Stockholms regionala stadskärnor med närmare 30 miljoner besökare per år. Kungens kurva är en del av Huddinge kommun och Skärholmen ligger i Stockholms kommun.

Vår vision för Kvadraten 3

Kungens kurva kommer här, längst Stockholms södra entré, stärka sin plats som besöksmål med Skandinaviens modernaste badanläggning och hotell. Den spännande byggnaden kommer även innehålla spa, wellness, restauranger och goda möjligheter till möten.

I en för Sverige helt ny typ av anläggning skapas semesterkänsla året runt, där det ges goda möjligheter till möten och konferenser. Ett besök på Resorten ska ge möjlighet till kombinerad avkoppling, aktivitet och umgänge i en av Stockholms mest expansiva stadskärnor.

Resorten kommer att bidra till att lyfta Kungens kurva till en attraktiv stadskärna och bli en av landets främsta mötesplatser för många olika människor och tillfällen. Platsen kommer vara uppmärksammad av alla som reser till och från Stockholm och kommer att bli ett känt landmärke som stärker Kungens kurvas varumärke ytterligare.

Fakta om Kvadraten 3

  • 32 000 kvm stort område
  • 30 miljoner besökare per år
  • Entrén till Stockholm för de som kommer söderifrån på E4:an
  • Spårväg syd kommer att gå genom området

Tidplan

15 oktober 2017 Var sista dag för inlämning av bidrag
Kvartal 1 2018 Vinnande exploatör meddelas
Kvartal 1 2018 Intentionsavtal tecknas
2018 Kommunen och exploatören utarbetar en detaljplan
2019 Preliminär byggstart

Albin Frandsen

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 310 25

E-post: albin.frandsen@huddinge.se

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?