Frågor och svar om resorten

Denna frågor och svar uppdateras löpande när vi får in frågor kring resorten som kan vara av intresse för fler.

Albin Frandsen

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 310 25

E-post: albin.frandsen@huddinge.se

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?