Resort i Kungens kurva

I Kungens kurva, längsmed Stockholms södra entré, vill vi se Skandinaviens modernaste badanläggning och hotell. En spännande byggnad som också kommer innehålla spa, wellness, restauranger och goda möjligheter till möten.

Under 2017 bjöd vi in exploatörer att lämna in idéer för att skapa Sveriges modernaste badanläggning, hotell och konferensanläggning i Kungens kurva. Två förslag har kommit in. Den 26 mars 2018 ska kommunfullmäktige fatta beslut om plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning för Huddinge. Enligt förslaget till kommunfullmäktige ska kommunen inte gå vidare med något av förslagen, eftersom inget av dem fullt ut uppfyller kommunens krav. Istället ska tänkbara utvecklingsmöjligheter för fastigheten utredas inom ramen för en ny utvecklingsplan för Kungens kurva. Ett arbete som påbörjas under 2018.

Uppdaterad 12 mars 2018

Var informationen till din hjälp?