Planeringsunderlag för dig som byggaktör

Här hittar du en sammanställning av information och dokument som är bra att läsa om du vill bygga i Huddinge. Ta även del av en kortfattad beskrivning av planprocessen och när vi tecknar avtal

Bruttolista för utredningar vid exploatering

Tabell över kostnader för  exploatering

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Miljö

Miljöprogram 2017-2021

Avfallsplan

Trafik

Trafikstrategi

Gatu- och trafiksektionens handbok

Mobility Management - planera och bygg för hållbart resande

Vatten

Planera för dagvatten

Länshållningsvatten, på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Plan- och avtalsprocessen

Programsamråd

Om det är ett stort område som ska planeras kan processen börja med ett program. Programmet innehåller idéförslag och skisser över området.

Planuppdrag

Själva planarbetet inleds med ett planuppdrag. I det här skedet fall tecknar vi ofta ett föravtal, som reglerar relationen och villkoren mellan kommunen och exploatören under planarbetet.

Plansamråd

När det finns ett första förslag för området som planeras går det ut på samråd. Detta är ett tillfälle för allmänheten, sakägare och instanser att tycka till om förslaget.

Granskning

Efter samrådet ser kommunen över de synpunkter som kommit in och försöker justera planförslaget i den mån det är möjligt. Det nya förslaget går sen ut på granskning, där allmänheten, sakägare och olika instanser får tycka till igen.

Antagande

När planförslaget är helt färdigt ska politikerna fatta ett beslut om planen. Nu fattas även beslut om ett genomförandeavtal som tecknats mellan kommunen om exploatören. Avtalet reglerar hur exploatören ska genomföra planen när den vunnit laga kraft.

Laga kraft

Planförslaget vinner laga kraft ungefär tre veckor efter antagandet, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Genomförande

När planen vunnit laga kraft kan den verkställas.

Kontakta servicecenter

Avvikande öppettider

Öppet

Servicecenter är öppet som vanligt följande dagar men har lunchstängt klockan 12.00–13.00:

  • 27, 28 december
  • 2-4 januari
Stängt

Följande dagar har servicecenter stängt:

  • 24-26 december
  • 31 december
  • 1 januari

Stängt på grund av flytt till nya lokaler på Patron Pehrs väg 6:

  • 11 januari
  • 14 januari

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Sjödalstorget 13
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.
Stängt onsdag den 2 januari.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?