Teknisk handbok

Teknisk handbok vänder sig till dig som arbetar med planering, projektering och byggnation av allmän plats i Huddinge kommun. Den innehåller riktlinjer och tekniska krav för utformningen av bland annat gator, torg och parker.

Handboken ska säkerställa en hög kvalitet och enhetlig teknisk standard på allmänna miljöer i Huddinge kommun och att främja samarbetet både inom kommunen och med externa aktörer.

Teknisk handbok – uppdaterad 2020

Den här upplagan har en del nya kapitel, gamla har rensats bort och information har flyttats för att bli lättare att hitta. Handboken är nu ett enda dokument som är sökbart och navigerbart med bokmärken i pdf-läsaren.

Typritningarna nedan har inte ingått i översynen av Teknisk handbok, men vi ser nu över även dessa.

Utfarter

Dokumentet Utfarter vänder sig till dig som är fastighetsägare i Huddinge kommun. Det innehåller riktlinjer för utfarter från fastigheten till kommunens gator. Syftet med kraven är att utfarterna ska vara så trafiksäkra som möjligt och inte påverka omgivningen negativt. Dokumentet tar även upp placering av garage och carport.

Handbok

Typritningar

Utfarter

Projekteringsunderlag

Relaterade dokument

Uppdaterad 7 april 2021

Var informationen till din hjälp?