Teknisk handbok

Teknisk handbok vänder sig till dig som arbetar med planering, projektering och byggnation av allmän plats i Huddinge kommun. Den innehåller riktlinjer och tekniska krav för utformningen av bland annat gator, torg och parker.

Handboken ska säkerställa en hög kvalitet och enhetlig teknisk standard på allmänna miljöer i Huddinge kommun och främja samarbetet både inom kommunen och med externa aktörer.

Teknisk handbok uppdaterades senast i december 2022.

Typritningar

Till handboken hör ett antal typritningar. Typritningarna är under uppdatering och kommer att få en ny numrering där de delas upp i olika teman. Tema Landskap uppdaterades under 2021 och tema Gång, cykel och moped (GCM) har uppdaterats under 2022.

Utfarter

Dokumentet Utfarter vänder sig till dig som är fastighetsägare i Huddinge kommun. Det innehåller riktlinjer för utfarter från fastigheten till kommunens gator. Syftet med kraven är att utfarterna ska vara så trafiksäkra som möjligt och inte påverka omgivningen negativt. Dokumentet tar även upp placering av garage och carport.

Handbok

Typritningar

Utfarter

Projekteringsunderlag

Relaterade dokument

Uppdaterad 22 december 2022

Var informationen till din hjälp?