Teknisk handbok

Huddinge kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar.

Handboken omfattar delar av gatuprojektsektionens, trafik- och landskapssektionens samt natur- och gatudriftsavdelningens verksamheter. Den riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten. 

Handbok

Typritningar

Relaterade dokument

Uppdaterad 4 september 2018

Var informationen till din hjälp?