"Vi enas kring en gemensam målbild"

Hallå där, Sara Andersson, områdesstrateg för Kungens kurva, Huddinge kommun. Vad ligger överst i din planering just nu?

– I december har vi startmöte för en ny organisation för att samordna utvecklingen av Kungens kurva. Här deltar både företag och fastighetsägare för att vi enklare ska kunna lyfta fler gemensamma frågor, säger Sara Andersson.

– Vi behöver enas kring en gemensamt målbild när vi nu utvecklar Kungens kurva till en stadsdel med bostäder och service.

Under året har ni deltagit i Kungliga vetenskapsakademiens (IVA) projekt Framtidens goda stad. Vad har det gett?

– IVA-projektet bidrar till att skapa en bra plattform för utvecklingsarbetet i Kungens kurva. Det har hjälpt oss att ha en bra dialog med aktörer i området och därigenom skapat en samsyn för att vi behöver kraftsamla oss genom en ny organisation och att vi behöver påbörja arbetet med en utvecklingsplan för området, säger Sara Andersson.

Utvecklingsplanen för Kungens kurva påbörjas efter årsskiftet och ska leda till ett dokument som är vägledande för kommande planering och investering så att dagens handelsområde utvecklas till en hållbar stadsdel med handel, upplevelser, bostäder och skola, förskola och service, berättar hon.

– Här hoppas vi inkludera allt som har med utvecklingen att göra, allt från en trygg och säker miljö för alla trafikanter, till byggnationer, dagvatten och miljö, säger Sara Andersson.

– Vi samarbetar nära Stockholms stad eftersom det är viktigt att dela samma vision i utvecklingen av både Kungens kurva och Skärholmen. Dessutom är det viktigt att vi förhåller oss till utvecklingen av de övriga regionala stadskärnorna i regionen.

Uppdaterad 5 december 2017

Var informationen till din hjälp?