Mellersta

Utblick för Mellersta Huddinge till 2031
Mellersta Huddinge kommer växa med upp till cirka 13 000 nya invånare till år 2030. Här är det framför allt centrala Huddinge och Storängen som växer.

När vi nått år 2030 har vi gjort stora satsningar på urbana stadsmiljöer med många funktioner och mötesplatser i attraktiva kollektivtrafiknära lägen. Den största utvecklingen är en tätare och mer urban miljö i Storängen och centrala Huddinge. I Snättringe, Stuvsta och Fullersta dominerar fortfarande småhusbebyggelsen.

Fler jobb har skapats genom växande handel och service, framförallt i centrala Huddinge, och Gladö industriområde har utökats.

Tillgången till ett aktivt fritids- och naturliv har vuxit med en ny entré till Orlångens naturreservat vid Björksättra-Sundby gård. Dessutom har vattendrag och sjöar uppnått miljökvalitetsnormer, bland annat Trehörningen, Orlången och Långsjön.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?