Mellersta

Planerad utveckling för mellersta Huddinge till år 2035

Mellersta Huddinge kommer växa med upp till cirka 17 000 nya invånare till år 2035. Här är det framför allt centrala Huddinge och Storängen som växer.

När vi nått år 2035 har vi gjort stora satsningar på urbana stadsmiljöer med många funktioner och mötesplatser i attraktiva kollektivtrafiknära lägen.

Karta över Huddinges mellersta område.

Sjödalen

Den största utvecklingen är en tätare och mer urban miljö i Sjödalen, närmare bestämt Storängen och Kvarnbergsplan.

Läs mer om Sjödalen

Snättringe, Stuvsta och Fullersta

I Snättringe, Stuvsta och Fullersta har viss förtätning med flerbostadshus skett, men fortfarande dominerar småhusbebyggelsen.

Läs mer om Snättringe

Läs mer om Stuvsta

Läs mer om Fullersta

Högmora och Gladö-Lissma

Bostadsområdena i Högmora och Gladö kvarn-Lissma har utökats med fast boende och infrastruktur.

Behovet och efterfrågan på industrimark och mark för störande verksamheter har lett till att Gladö industriområde har utökats.

Läs mer om Gladö-Lissma

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?