Stuvsta

Stuvsta ligger i de norra delarna av Mellersta Huddinge och gränsar mot Stockholm. I Stuvsta centrum, som binder samman Stuvsta och Snättringe, finns kommersiell och offentlig service. Stuvsta domineras av småhus.

Planerna för Stuvsta

I Stuvsta planeras för cirka 200 nya bostäder.

På tomten Mjölner 4 med flera byggs bostäder, ett trygghetsboende och en infartsparkering i parkeringsanläggning. Totalt blir det 104 bostäder, varav hälften för seniorer och hälften för andra hushåll.

Vid Stuvsta pendelstågsstation ska det byggas cirka 40 nya bostäder i flerfamiljshus som kombineras med kontor och service i bottenvåningen.

Plats för möten

Rosendalsparken ska rustas upp till en stadsdelspark. Parken ska få fler mötesplatser och ökade möjligheter till lek och aktivitet. 

kiss över hur fasaden kan se ut från Stambanevägen. Huset är i fyra våningar och går i vitt och teracotta och har sex stora balkonger, tre på varje plan.
Skiss som visar hur fasaden kan se ut från Stambanevägen. Illustration: Carbonwhite AB.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Stuvsta

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?