Centrala Huddinge, Sjödalen

Planering 2018-2020
Här planerar vi för cirka 2500 nya bostäder, främst genom förtätning av Huddinge centrum och Kvarnbergsplan samt en omvandling av Storängen. Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för centrala Huddinge.

Centrala Huddinge rymmer en mångfald av cafeér, restauranger och butiker vilket är en god grund för ytterligare förtätning där stadsmiljön står i centrum.

Kvarteret Brandstegen ska rymma 650 nya bostäder och en förskola. Bild: Huddinge kommun.

I dag pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge centrum. Inflyttning har redan börjat i de cirka 650 nya bostäder som byggs av tre exploatörer i det gemensamma kvarteret Brandstegen. I bottenvåningarna finns plats för lokaler samt service.

Samtidigt pågår förnyelsen av gatumiljön i området till en urban och välkomnande plats för gående och cyklister. Planering pågår för nästa etapp med cirka 1 500 bostäder, flera förskolor, torg och parker. Nu startar också planeringen av en ny grundskola, förskola och idrottshall.
Omvandlingen av Storängen har väckt stort intresse och vi hoppas starta en tredje etapp kring år 2020.

 

Huddinge centrum förtätas
Vid Sjödalsvägen har inflyttning skett i de nya lägenheterna som ryms i de nybyggda nio- och femtonvåningshusen. I gatuplanet har flera olika verksamheter flyttat in, bland annat ett gym och en restaurang. På grannfastigheten pågår planeringen för ytterligare cirka 200 lägenheter och en förskola i projektet Sjödalsbacken. Här är det nära till den populära Sjödalsparken som planeras bli en ännu tydligare stadspark i anslutning till centrum.

Även i området kring Kvarnbergsplan pågår förtätning. Nyligen har nya bostäder och en förskola byggts. Infrastrukturen ska stärkas i och kring Huddinge centrum, med bättre anslutningsplatser för bussar och tåg. En utveckling som ryms i den kommande utvecklingsplanen för centrala Huddinge.

Satsningar på fler skolor
Samtidigt som fler bostäder växer fram satsas även på ytterligare förskolor och skolor. Bland annat planeras för två nya grundskolor och nu startar en utbyggnad av Tomtbergaskolan för ytterligare cirka 400 elever och en ännu bättre skolgård.

Ytterligare förskolor planeras på flera platser i centrala Huddinge, bland annat vid Ängsnässkolan. Här byggs en förskola för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar med tillagningskök.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för centrala Huddinge och Sjödalen-Fullersta.

Uppdaterad 28 juni 2019

Var informationen till din hjälp?