Högmora, Gladö-Lissma

Planering 2018-2020
I Högmora bygger vi vidare på det kommunala nätet av vatten och avlopp, samtidigt som vi planerar för cirka 500 nya bostäder. Här kan vi även bygga en ny skola.

I Gladö kvarn fortsätter vi att omvandla de tidigare fritidshusområden till permanentbostäder. Hittills har det gett cirka 100 nya bostäder där en del är inflyttade. Vi utreder även möjligheten att bygga en ny grundskola samt en ny förskola.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Stuvsta-Snättringe och Högmora.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?