Högmora

Högmora består dels av småhus, dels nybyggda villor och parhus.

Planerna för Högmora

Utbyggnaden av vägar och kommunalt vatten och avlopp och omvandling till permanentbebyggelse pågår. Vi planerar för cirka 500 nya bostäder och en skola.

En stor del av den yta som inte är bebyggd i Högmora är naturmark som ingår i Orlångens naturreservat.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Högmora

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?