Sjödalen

Planerna för Sjödalen

Här planerar vi för cirka 2 400 nya bostäder, främst genom förtätning av Huddinge centrum och Kvarnbergsplan samt en omvandling av Storängen. Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för centrala Huddinge pågår.

Centrala Huddinge rymmer en mångfald av cafeér, restauranger och butiker vilket är en god grund för ytterligare förtätning där stadsmiljön står i centrum.

Bilden visar flerbostadshus i kvarteret Brandstegen.
Kvarteret Brandstegen rymmer 650 nya bostäder och en förskola. Bild: Huddinge kommun

I dag pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge centrum. Inflyttning har redan börjat i de cirka 650 nya bostäder som byggs av tre exploatörer i det gemensamma kvarteret Brandstegen. I bottenvåningarna finns plats för lokaler samt service.

Samtidigt pågår förnyelsen av gatumiljön i området till en urban och välkomnande plats för gående och cyklister. Planering pågår för nästa etapp med cirka 1 500 bostäder, flera förskolor, torg och parker. Nu startar också planeringen av en ny grundskola, förskola och idrottshall.

Storängens omvandling från industriområde till blandstad

Fastigheter i Huddinge centrum.

Huddinge centrum förtätas

I Sjödalsbacken finns planer för ytterligare cirka 200 lägenheter och en förskola. Här är det nära till den populära Sjödalsparken, som genomgått en upprustning till en tydligare stadspark i anslutning till centrum.

I anslutning till pendeltågen har ett nytt cykelgarage uppförts och planering för ytterligare cykelparkering pågår.

Fler grundskolor och förskolor

Samtidigt som fler bostäder växer fram satsas även på ytterligare förskolor och skolor. Bland annat planeras för två nya grundskolor - en i östra Balingsnäs och en i Storängen.

I Storängen planeras för en förskola med 460 platser, en privat förskola med 100 platser planeras i Huddinge centrum och Balingsnäs förskola ska utökas med 80 platser.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Sjödalen

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?