Snättringe

Snättringe ligger längst norrut i Mellersta Huddinge och omfattar områdena Utsälje, Milsten och Skogsäng och gränsar i öster till Gömmarens naturreservat.

Planerna för Snättringe

I Snättringe planerar vi för cirka 380 nya bostäder inklusive ett äldreboende som kombineras med en förskola för 120 barn.

I kvarteret Mjölner 4, även det vid pendeltågsstationen, ska vi bygga cirka 104 bostäder inklusive trygghetsboenden i flerbostadshus.

Illustration över äldreboende och en förskola.
Äldreboende med 90 bostäder och en förskola för cirka 120 barn.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Snättringe

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?