Snättringe

I Snättringe planerar vi för cirka 380 nya bostäder inklusive ett äldreboende som kombineras med en förskola för 120 barn.

Snättringe ligger längst norrut i Mellersta Huddinge och omfattar områdena Utsälje, Milsten och Skogsäng och gränsar i öster till Gömmarens naturreservat.

Illustration över äldreboende och en förskola.
Äldreboende med 90 bostäder och en förskola för cirka 120 barn färdig 2020.

I kvarteret Mjölner 4, även det vid pendeltågsstationen, ska vi bygga cirka 104 bostäder inklusive trygghetsboenden i flerbostadshus.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Snättringe

Uppdaterad 13 september 2022

Var informationen till din hjälp?