Snättringe

Planering 2018-2020
I Snättringe planerar vi för cirka 330 nya bostäder inklusive ett äldreboende som kombineras med en förskola för 120 barn.

Äldreboende med 90 bostäder och en förskola för cirka 120 barn färdig 2020.

Under perioden 2018-2020 tar vi fram en planering för cirka 100 nya bostäder, en blandning av småhus och flerfamiljshus, i Utsälje. Här ska vi även undersöka möjlighet att bygga en ny förskola/skola. Vi planerar även en utbyggnad av Utsäljeskolan med en integrerad mötesplats för unga och en ny idrottshall.

Vid Stuvsta pendeltågsstation ska vi bygga cirka 40 nya bostäder i flerfamiljshus som kombineras med kontor och service i bottenvåningen.

I kvarteret Mjölner 4, även det vid pendeltågsstationen, ska vi bygga cirka 104 bostäder inklusive trygghetsboenden i flerbostadshus.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Stuvsta-Snättringe och Högmora.

Uppdaterad 24 juni 2019

Var informationen till din hjälp?