Möt oss i Almedalen 2019

Vi deltar under Almedalsveckan i en rad seminarier, paneldebatter och samtal för att möta aktörer viktiga för Huddinge kommuns utveckling, samt för vår egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Välkommen till våra seminarier

Mer människor, mer service – om samhällets ansvar

Utvecklingstakten och tillväxten är fortsatt hög i storstadsområdena. I Huddinge kommun är målet att skapa förutsättningar för 20 000 bostäder till år 2030, och en av utmaningarna är att skapa god service i samma takt. För att klara dessa mål behöver kommun och näringsliv arbeta mer tillsammans.

Därför vill Huddinge att hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg ska byggas och drivas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalité i det som levereras och vad får det kosta?

Möt upp på vårt seminarium:
Business Arena Almedalen, måndagen den första juli, kl. 15.30 – 16.00. 

I panelen:

Malin Danielsson (L), Kommunalråd, Huddinge kommun
Carina Zetterström, Näringslivsstrateg, Huddinge kommun
Fredrik Gren, VD, Ambea
Henrik Örneblad, VD, Huddinge Samhällsfastigheter

Rundabordssamtal: fokus samhällsfastigheter

I samband med ovan seminarium hålls ett rundabordssamtal med inbjudna deltagare under kvällen. Arena Huddinge står som värd.
Bland deltagarna: Carina Zetterström, Näringslivsstrateg, Huddinge kommun och Henrik Örneblad, VD, Huddinge Samhällsfastigheter.

Sveriges största budget för stadsutveckling går till södra Stockholm

Vad händer med balansen i regionen och vad betyder det för stockholmarna?

De kommande 20 åren kommer cirka 60 miljarder att investeras i utvecklingen i Flemingsberg i Huddinge kommun. Målet är 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare. Vad innebär det för infrastrukturutbyggnaden, företagande och social integration när näringslivet, bostäder och akademier byggs ut i Flemingsberg?

Möt oss och Fabege på vårt gemensamma seminarium, tisdagen den andra juli kl 15.45-16.30 på Wisby strand, lokal Lojsta 2.

I panelen:

Malin Danielsson (L), Kommunalråd, Huddinge kommun
Klaus Hansen Vikström Vice VD, Fabege
Helene Hill, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun
Pernilla Boström, COO, Flemingsberg Science

Vårt deltagande i Almedalen

Politiker från Huddinge på plats

Malin Danielsson, (L): deltar som ovan i seminarium samt en paneldebatt på Samhällsfastighetsdagen
Tomas Selin, (C)
Henrik Juhlin, (C)
Tomas Hansson, (KD)
Karl Henriksson, (KD)
Ingalill Söderberg, (DP)

Deltagande förvaltningar

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Camilla Broo, kommundirektör
Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör
Gunilla Vastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör
Charlotte Persson, chef strategiska sektionen
Sofie Giers Arekrants, områdesstrateg östra Huddinge
Gunilla Sundström, områdesstrateg mellersta Huddinge
Sandra Bratt, områdesstrateg nordvästra Huddinge
Signe Wernberg, områdesstrateg Sydvästra Huddinge
Linda Lövkvist, projektchef stadscentrum Flemingsberg
Ida Larsson, projektledare planprogram centrala Flemingsberg, planarkitekt
Pia Forsberg, näringslivschef
Agneta Persson Hellsten, företagslots
Carina Zetterström, näringslivsstrateg
Karolina Krön, näringslivsstrateg
Andreas Fogelqvist, näringslivsstrateg
Edward Howard, VD Arena Huddinge
Helena Lundberg, marknadschef
Ulrika Lamberth, pressansvarig

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Camilla Divander, kurator

Socialförvaltningen (SOF)

Medarbetare från både kommunikationsenheten och IT-enheten, sammanlagt 8-10 personer.

Biståndskansliet

Ann Nordahl, metodutvecklare
Ulrika Torseke Ström, utvecklingsledare
Alinda Blomkvist, utvecklingsledare
Matilda Koistinen, jurist

Huge Bostäder

Karin Strömberg Ekström, VD: deltar i en panel hos Fasticon på tisdagen den andra juli, och i en samtalsgrupp under onsdagen på Sveriges Allmännytta, tidigare SABO.
Delar av ledningsgruppen är i Almedalen men även hållbarhetsstrateg, kommunikationschef och boendeutvecklare.

Huddinge Samhällsfastigheter

Henrik Örneblad, VD: medverkar i seminarium om samhällsfastigheter på Business Arena i Almedalen.
Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling
Mathias Holm, IT och digitaliseringschef
Theresia Bjuhr, kommunikationsansvarig
Huddinge Samhällsfastigheter arrangerar en lunch med inbjudna gäster tisdag och onsdag.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. 
Huddinge är en viktig motor för den starka tillväxten i södra Stockholm. 

Följ vår utvecklingen genom att prenumera på våra utskick!

Uppdaterad 18 juni 2019

Var informationen till din hjälp?