Möt oss i Almedalen 2019

Välkommen till våra seminarier:

Mer människor, mer service – om samhällets ansvar

Utvecklingstakten och tillväxten är fortsatt hög i storstadsområdena. I Huddinge kommun är målet att skapa förutsättningar för 20 000 bostäder till år 2030, och en av utmaningarna är att skapa god service i samma takt. För att klara dessa mål behöver kommun och näringsliv arbeta mer tillsammans.

Därför vill Huddinge att hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg ska byggas och drivas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalité i det som levereras och vad får det kosta?

Möt upp på vårt seminarium:
Business Arena Almedalen, den första juli, kl. 15.30 – 16.00. 

I panelen:

Malin Danielsson (L), Kommunalråd, Huddinge kommun
Carina Zetterström, Företagslots privata utförare, Huddinge kommun
Fredrik Gren, VD, Ambea
Henrik Örneblad, Huddinge Samhällsfastigheter

Sveriges största budget för stadsutveckling går till södra Stockholm

Vad händer med balansen i regionen och vad betyder det för stockholmarna?

De kommande 20 åren kommer cirka 60 miljarder att investeras i utvecklingen i Flemingsberg i Huddinge kommun. Målet är 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare. Vad innebär det för infrastrukturutbyggnaden, företagande och social integration när näringslivet, bostäder och akademier byggs ut i Flemingsberg?

Möt oss och Fabege på vårt gemensamma seminarium, tisdagen den 2 juli kl 15.45-16.30 på Wisby strand, lokal Lojsta 2.

I panelen:

Malin Danielsson (L), Kommunalråd, Huddinge kommun
Klaus Hansen Vikström ViceVD Fabege
Helene Hill, Huddinge kommuns samhällsbyggnadsdirektör
Pernilla Boström, Flemingsbergs Science
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. 
Huddinge är en viktig motor för den starka tillväxten i södra Stockholm. 

Följ vår utvecklingen genom att prenumera på våra utskick!

Uppdaterad 13 maj 2019

Var informationen till din hjälp?