Nordvästra

Planerad utveckling för nordvästra Huddinge till år 2035

Nordvästra Huddinge beräknas växa med upp till 22 000 personer till år 2035, vilket skulle innebära en fördubbling av antalet invånare.

Karta över Huddinges nordvästra område.

Kungens kurva

Handeln är en stark drivkraft för Kungens kurvas utveckling. År 2035 har området utvecklats till en levande urban stadsmiljö med bostäder, kultur, service, upplevelser och rekreation. Här har vi skapat många fler attraktiva, upplevelserika och naturliga mötesplatser.

Läs mer om Kungens kurva

Segeltorp

Segeltorps centrum och Segeltorps industriområde har utvecklats till ett enhetligt område med bostäder och arbetsplatser – en levande plats med attraktiva mötesplatser.

Läs mer om Segeltorp

Vårby

Det unika läget vid Mälaren och närheten till goda kommunikationer gör att Vårby är en plats med en stark attraktionskraft. År 2035 har området förtätats med bostäder och arbetsplatser. Bland annat Huddinges första marina stadsdel, Vårby udde.

Läs mer om Vårby

Infrastruktur

Utbyggnaden av Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn har gett en stark tillväxt av Kungens kurva, Segeltorp och Vårby.

De regionala och lokala cykelvägnäten har byggts ut och knutit de olika områdena närmare varandra. Andelen resor med cykel och kollektivtrafik har ökat.

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?