Nordvästra

Utblick för Nordvästra Huddinge till 2031
Nordvästra Huddinge beräknas växa med upp till cirka 18 000 invånare till år 2030.

Inte minst har utbyggnaden av Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn gett en stark tillväxt av Kungens kurva, Segeltorp och Vårby.

År 2030 är handel fortfarande en stark drivkraft för Kungens kurvas utveckling. Då har området utvecklats till en levande urban stadsmiljö med bostäder, kultur, service, upplevelser och rekreation. Här har vi skapat många fler attraktiva, upplevelserika och naturliga mötesplatser.

När vi nått år 2030 har Vårby förtätats med bostäder och arbetsplatser. Det unika läget vid Mälaren och närheten till goda kommunikationer har skapat en plats med en stark attraktionskraft. Segeltorps centrum och Segeltorps industriområde har utvecklats till ett enhetligt område med bostäder och arbetsplatser – en levande plats med attraktiva mötesplatser.

Tack vare att de regionala och lokala cykelvägnäten har byggts ut har de olika områden knutits närmare varandra och andelen resor med cykel och kollektivtrafik har ökat.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?