Skedesplanering Kungens kurva 2018-2024

Kungens kurva utvecklas och många byggnads- och infrastrukturprojekt kan påverka framkomligheten i området under kortare eller längre tid. I kartan nedan kan du klicka på pilarna för att stega dig fram genom de olika skedena i områdets utveckling. Nedan kan du läsa mer om tidsplanen för de olika projekten och hur de påverkar trafiken.