Segeltorp

Planering 2020-2022

I Segeltorps centrum planeras för cirka 90 nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan. 

Segeltorp ligger inom sträckningen för Spårväg syd. Här finns goda förutsättningar för fler bostäder, inte minst genom omvandlingen av Segeltorps industriområde till ett nytt bostadsområde.

I Segeltorp finns de flesta bostäderna idag i småhus, främst äganderätter. Bortsett från Gömmarens naturreservat så är i princip hela Segeltorp bebyggt. Längs Smista Allé finns ett fordonskluster och i Segeltorps industriområde finns lättare industriverksamheter. 

Fler bostäder i centrum

Vid Segeltorps centrum planerar vi för cirka 90 lägenheter i flerbostadshus med verksamheter i bottenvåning.

Vi planerar också för en park med en lekplats och en mindre bollplan.

Nya flerfamiljshus om fem våningar i rött, vitt och grått.
Flerbostadshus i Segeltorps centrum. Illustration: Lars Pålsson Arkitekter AB.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Segeltorp

Uppdaterad 7 juni 2021

Var informationen till din hjälp?