Segeltorp

I Segeltorps centrum planeras för cirka 90 nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan.

Planering för 2020-2022

Segeltorp ligger inom sträckningen för Spårväg syd. Här finns goda förutsättningar för fler bostäder, inte minst genom omvandlingen av Segeltorps industriområde till ett nytt bostadsområde.

I Segeltorp finns de flesta bostäderna idag i småhus, främst äganderätter. Bortsett från Gömmarens naturreservat så är i princip hela Segeltorp bebyggt. Längs Smista Allé finns ett fordonskluster och i Segeltorps industriområde finns lättare industriverksamheter. 

Fler bostäder i centrum

Vid Segeltorps centrum planerar vi för cirka 90 lägenheter i flerbostadshus med verksamheter i bottenvåning.

Vi planerar också för en park med en lekplats och en mindre bollplan.

Nya flerfamiljshus om fem våningar i rött, vitt och grått.
Flerbostadshus i Segeltorps centrum. Illustration: Lars Pålsson Arkitekter AB.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Segeltorp

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?