Vårby, Masmo

Planering 2018-2020
I Vårby och Masmo planerar vi för cirka 1800 nya bostäder fram till år 2020.

Spendrups område
Vi ska utveckla området som tidigare rymde Spendrups verksamhet till en ny stadsdel. Detta blir en viktig entré till Huddinge kommun och hela södra Stockholm.

På lite längre sikt planerar vi för cirka 2000 nya bostäder samt offentlig och kommersiell service. En viktig del av detta är gröna parker och ett attraktivt gångstråk vid stranden.

Tillgången till vatten, strand och brygga är viktiga kvalitéer för området. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat kommer att vara viktig för de som lever i området.

Vårby Haga - bostäder och förskola
I Vårby Haga bygger vi cirka 190 nya bostäder som flerbostadshus i 5-6 våningar. Detaljplanen gör det även möjligt att bygga om en tillgänglig lokal till en större matbutik.

Vårby strandpark
Vi ska rusta Vårby strandpark till en mångfunktionell park för alla åldrar. Parken får ett historiskt tema med fokus på fyra olika tidsepoker som satt tydliga spår i Vårby.
I parken skapar vi bland annat en lekplats med historiskt tema, platser för bollspel, promenad- och joggingstråk, badplatser och picknickställen med grillplatser.

Östra Vårberget
På Östra Vårberget planerar vi för cirka 100 nya bostäder som kedjehus. Vägar och annan infrastruktur är redan utbyggda i väntan på bygget. Målet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvaliteter som är nära kopplade till områdets natur och sjönära läge. Läget vid Mälaren, närheten till Vårby gårds centrum och strövvänliga grönområden gör området lämpligt för nya bostäder.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Vårby.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?