Nu planeras för fler företag i Länna industriområde

Länna industriområde ska växa för att ge plats till fler företag och verksamheter. Tillväxten är ett resultat av det starka intresset för Huddinge kommun som etableringsort.

Länna industriområde kan växa med ytterligare cirka 350 000 kvadratmeter yta för företag, industrier och lager.Sandra Bratt, områdesstrateg, Huddinge kommun.

– Behoven av verksamhetsmark är i dag väldigt stort då det är många företag som är intresserade av att etablera sig i Huddinge. Genom att utöka verksamhetsområdet i Länna stärker vi regionens verksamhetsstråk längs med väg 73, och östra delarna av Huddinge som plats att besöka och verka i, säger Sandra Bratt, områdesstrateg, Huddinge kommun.

Utvidgningen av Länna industriområde blir ett sätt att välkomna fler företag till kommunen.

– Huddinges mål är att bli en av de tre populäraste kommunerna i regionen att bo, besöka och verka i. Att verksamhetsområdet i Länna växer möjliggör för fler arbetstillfällen i kommunen vilket är väldigt positivt för Huddinges utveckling, säger Sandra Bratt.

Följ arbetet med Länna industriområde

Är du intresserad av plats för ditt företag?
Ta kontakt med Agneta Persson Hellsten, företagslots på Huddinge kommun. Agneta.Persson-Hellsten@huddinge.se, 08-535 313 92.

Uppdaterad 21 december 2017

Var informationen till din hjälp?