Företagarpanelen förstärker kunskapen hos kommunen

19-04-30

Nyhet

I Huddinge bidrar en panel av lokala företagare med snabb kunskap till kommunen. Här deltar representanter från de flesta branscher för att förbättra Huddinges företagsklimat. Nu söks fler deltagare med verksamhet inom handel.

Företagarpanelen lanserades vid årsskiftet och hittills består den av drygt 60 företag från olika branscher. Deltagarna i panelen får cirka fyra utskick per år, där varje utskick består av cirka 1-3 frågor som kan besvaras på några minuter.

– Vårt mål är att ha cirka 100 företag i panelen till årsskiftet, vilket skulle ge oss en bra bas. Vi ser gärna att fler företag inom handel ansluter sig eftersom det är en stor sektor i Huddinge, säger Andreas Fogelqvist, näringslivsstrateg, Huddinge kommun.

Företagarpanelen förstärker den positiva dialog som redan pågår genom bland annat personliga möten, företagsbesök och de olika näringslivsaktiviteterna.

Aktuella ämnen
Hittills har panelen fått svara på frågor kring hur de upplever konjunkturläget, och om tillgången på elkraft i Huddinge påverkar deras tillväxt. Två aktuella frågor där kommunen samlar kunskap på en rad olika sätt.

– Tillgången på elkraft har visat sig vara ett tillväxthinder på andra platser i landet. Än så länge är det dock inte det i Huddinge, även om vi behöver vara fortsatt uppmärksamma på frågan även här, säger Andreas Fogelqvist.

– Insikterna från Företagarpanelen är mycket nyttiga för oss och ett bra komplement till den kunskap vi inhämtar på andra sätt. Här har också deltagarna en möjlighet att själva komplettera med kunskap och påverka vårt arbete.

Så funkar Företagarpanelen

Ett sms skickas ut till de anmälda med en länk till cirka 1-3 frågor som kan besvaras på några minuter. Deltagarna besvarar frågorna anonymt, men det finns även möjlighet att komplettera med egna åsikter eller önskemål, samt egna kontaktuppgifter. Målet är att förstärka dagens dialog för att förbättra kunskapen om näringslivets vardagliga utmaningar hos kommunen.

Här anmäler du dig till Företagarpanelen.

Uppdaterad 30 april 2019

Var informationen till din hjälp?