Östra gymnasiet leds av Årets chef 2019

19-04-25

Nyhet

Årets chef 2019 är Stefan Vilkman, rektor vid Östra gymnasiet, Skogås/Trångsund. Nu samlar han sina erfarenheter i en ny bok om ledarskap.

Utmärkelsen delas ut av tidningen Chef till den främsta av cirka 130 kandidater från hela landets näringsliv och organisationer. Att en skolledare då tar hem pokalen är extra betydelsefullt, menar Stefan Vilkman.
– Det visar att skolledarfrågorna är viktiga och att skolledaren är en nyckel för att lyckas skapa en bra skola. Detta är en utsatt position då skolan är en av få institutioner som fått i uppdrag att lösa många av våra samhällsproblem, säger Stefan Vilkman.

En del av Östra sedan starten
Stefan Vilkman har gjort en lång resa tillsammans med Östra gymnasiet som invigdes 2005. Redan ett år innan arkitekterna började skissa på byggnaden deltog han i sökandet efter rätt tomtmark. Bland förberedelserna fanns studiebesök runt om i landet och en intensiv planering.
– Vi brottades mycket med frågan om hur arkitekturen ska kunna samverka med den kultur och atmosfär vi ville skapa. När arkitekterna fick uppdraget kunde vi ge dem gott om input.

I fjol kunde Östra gymnasiet visa ett rekordhögt söktryck – bland de högsta i länet, och en högre examinationsgrad än någonsin tidigare hos eleverna. Hurrarop och gratulationer har kommit från hela Sverige. Elevernas föräldrar har hört av sig, stolta över elevens gymnasieval.
– Vi har arbetat under många år för att nå dit vi är i dag. Utmärkelsen Årets ledare ger både elever och personalen en ökad stolthet och status. Och det är ju mina etthundra medarbetare som gör jobbet – de som undervisar och lagar maten, inte jag.

Delegerar sitt ledarskap
Östras organisationsform är icke-traditionell. Skolans ledarskap är ofta hierarkisk i form av rektor, biträdande rektorer och därefter lärarna.
– Vi har inga mellanled mellan mig och lärarna. Istället har många av lärarna olika ledaruppdrag på delegation av mig. De kan till exempel vara ansvariga för ett visst ämne eller program.

Varje lärare som får ett ledaruppdrag får också ledarutbildning, samt resurser i form av tid och pengar för att planera, utbilda eller boka konferenslokaler och liknande.
– Resultatet är en organisation med många duktiga ledare. Samtidig som det krävs en viss mognad hos medarbetarna som behöver kunna gå in och ur ledarroller i vardagen.
Östras platta organisationsmodell passar extra bra i skolmiljö, menar Stefan Vilkman.
– Den stärker lärarnas roll då besluten kan tas nära lärarna istället för på en chefsnivå.

Nästa steg en bok
Uttagningsprocessen till Årets chef är omfattande, bland annat med djupintervjuer av tidigare medarbetare.
– Under processen har jag funderat mycket kring mitt ledarskap. Samla tankarna, och även skriva ned dem i form av korta, enkla strategier.
Strategierna ska leda till en bok om ledarskap i skolan. En förlagskontakt finns redan och manuset befinner sig i skisstadiet för utgivning inom ett år.

När Stefan Vilkman beskriver sitt ledarskap betonar han de övergripande strategiska frågorna.
– Viktigaste är att veta var organisationen befinner sig, att ha en idé om vart den ska, och en tanke om vägen dit. Var finns våra styrkor och vilka är våra problem?

Att arbeta kvalitetsmedvetet har varit en grundsten i ledarskapet. Elever och personal ska känna en stolthet över att vara en del av skolan. Därför kvalitetssäkras inte bara undervisningen utan alla stödfunktioner.
– Vi följer ständigt upp tillgänglighet, servicegrad, nöjdhet på varje stödfunktion, för att kunna göra förbättringar.

Dessutom är kulturbyggandet en viktig del av arbetet. Att skapa en atmosfär där alla drar åt samma håll.
– Att även stödfunktionerna måste förstå att allt vi gör är för att främja elevernas kunskapsutveckling. Att jobb som att laga mat, serva eller städa lokalerna görs för att eleverna ska kunna lära sig mer. Det är viktig att alla ser sin del i det målet.

 

Östra gymnasiet

Östra gymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Skogås/Trångsund med cirka 850 elever som kommer från olika grundskolor i hela Stockholmsområdet. Här finns fem program och totalt 38 utbildningsvägar inom ekonomi, natur, samhälle, teknik och el- och energi.

Läs mer hos Östra Gymnasiet.

Uppdaterad 30 april 2019

Var informationen till din hjälp?