Snabba steg framåt i utvecklingen av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt

19-10-03

Nyhet

Traditionsenligt höll Huddinge kommun ett välbesökt seminarium under årets Business Arena Stockholm. Här diskuterades några av de största utvecklingsprojekten i Huddinge. Inte minst utvecklingen av Flemingsberg till ett nytt nav för södra Stockholm.

Utvecklingen av Flemingsberg är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Här ska området kring dagens tågstation, Flemingsbergsdalen, omvandlas till ett stadscentrum med plats för 50 000 besökare, 50 000 boende och 50 000 arbetande.

– Flemingsbergsdalen är en motor för utvecklingen av hela Flemingsberg. Samtidigt är det helheten som är det viktigaste. Vi utvecklar inte bara de centrala delarna av Flemingsberg utan alla delar av området, där varje del har sin roll att fylla, säger Signe Wernberg, områdesstrateg i Huddinge.

Nyligen togs det första spadtaget vid Hälsovägen som kommer att kantas av cirka 800 nya bostäder och lokaler. I Visättra pågår viss förtätning och i Björnkulla planeras för cirka 3500 nya bostäder med verksamhetsområde, och service som skolor och centrum. Campus Flemingsberg växer även det med cirka 500 fler studentbostäder.

Och ett av målen är att skapa olika typer av bostäder i olika delar av Flemingsberg.
– De olika delarna av Flemingsberg kommer att bidra med olika kvaliteter. Vissa blir grönare med starkare koppling till naturområden medan andra blir tätare, med en mer urban puls, säger Signe Wernberg.

Fabeges Klaus Hansen Vikström visade visionsbilder över de nya urbana delarna av det nya Flemingsberg. Och lyfte utvecklingens betydelse för hela Stockholmsregionen.
– I det längre perspektivet är det ohållbart att så många människor varje dag tvingas resa genom centrala Stockholm för att komma till sitt arbete. Vi måste få till en bättre balans mellan norra och södra delarna i framtiden. Flemingsberg är en fantastisk plats för utveckla en naturligt diversifierad mötesplats, en levande stad söder om Stockholm, säger Klaus Hansen Vikström, Fabege.

Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, gav medhåll genom att betona långsiktigheten i utvecklingen.
– Vi har haft visionen för Flemingsberg klar för oss länge, och nu får vi hjälp av Fabege att lyfta den ännu högre. Tillsammans har vi tagit ytterligare ett steg och ser vilka fantastiska möjligheter vi har i vår kommun, säger Malin Danielsson.

Bland utmaningarna finns en överdäckning av dagens infrastruktur för att bygga bort dagens barriär. Så hur kommer morgondagens Flemingsberg att se ut?
– Tryggheten är viktig fråga som vi ska se till genom utvecklingen av området. En del av det är att skapa fler jobb. Här kommer det att skapas många nya jobb för unga människor inom handel och service. Det ger en möjlighet att skapa en trygghet, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd och oppositionsledare i Huddinge kommun.

Visionsbilderna visar en plats med höga hus och ett levande stadsliv i gatunivå.
– Vi vill skapa förutsättningar för ett levande stadsliv, med småskalig handel som kan komplettera den växande e-handeln. Livet på gatan, butiker, restauranger och caféer är det som skapar glädje och liv i en stadsdel, säger Klaus Hansen Vikström.

Seminariet avslutades med publikfrågor och bland dem fanns frågan om hur snabbt utvecklingen kommer att gå.
– Vi kommer att vara färdiga med delar av detta inom tio år. Detta går snabbt eftersom så många aktörer bidrar samtidigt. Det är extra roligt att dagens boende i Flemingsberg är så positiva till denna utveckling, säger Signe Wernberg.

Bland åhörarna under det fullsatta seminariet fanns Sten Wetterblad, i dag StWe Properties, tidigare regiondirektör vid Akademiska Hus.

– Utvecklingen av Flemingsberg är mycket viktig för hela regionen. I dag får Campus Flemingsberg internationell uppmärksamhet tack vare den akademiska spets som samlats där. Nu ska vi fortsätta utveckla området genom att skapa ett internationellt innovations-, läro- och forskningscenter, UniverCity SBD. Allt i linje med att skapa en akademisk excellence inom det livslånga lärandet, säger Sten Wetterblad, STWE Properties.

 

Uppdaterad 3 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?