"Vi ska förenkla vardagen för alla Huddingebor"

19-10-03

Nyhet

Camilla Broo är Huddinges nya kommundirektör. Hon har tagit rodret för kommunen och vill sätta en fråga främst i varje uppgift: vad är bäst för Huddingebon?

– Huddinge är en fantastiskt spännande kommun där väldigt mycket händer och kommunen har en viktig roll att spela i regionen. Jag ser fram emot att få vara med och förverkliga visionen att Huddinge ska vara en av de populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i, säger Camilla Broo, kommundirektör, Huddinge kommun.

Hittills har Camilla Broo bara varit några månader på sin nya post. Hon tillträdde strax innan sommaren 2019 och hade tidigare samma roll i Värmdö kommun. Tidigare har hon arbetat på Södertälje kommun i flera olika ledande befattningar.
– Mitt mål i dag är att vi hela tiden ska utgå från vad som Huddingeborna behöver. Den frågan ska genomsyra organisationen. Vi ska förenkla vardagen för invånarna genom att ge dem bra service och ett gott bemötande, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, säger Camilla Broo.

Även om mycket fokus ligger på utvecklingen av kommunens två regionala stadskärnor så är det helheten som är viktig, menar hon.
– Vi behöver kontinuerligt utveckla kommunen som helhet. Vi behöver ett koncentrerat arbete i de utpekade regionala stadskärnorna Kungens kurva och Flemingsberg men vi får inte glömma resten av kommunen.

Hon nämner den kraftfulla utvecklingen av centrala Huddinge där Storängen omvandlas till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge centrum. Och Vårby udde som blir kommunens första marina stadsdel.
– Det är livet mellan husen som är det viktiga. Med en tillgång till grönområden, bra infrastruktur och god service i form av förskola, skola, kulturaktiviteter och handel, säger hon.
– En nyckel i dagens utveckling är Huddinges goda infrastruktur. Här kan du bo både citynära och naturnära. Och Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar i framtiden.

En av utmaningarna är planeringen. Med en så stark utveckling på flera platser samtidigt gäller det att varje steg sker i rätt takt, menar hon.
– Vi måste även fortsätta arbeta med våra kommunala kostnader. Vi delar samma utmaningar som resten av landets kommuner, med en växande andel äldre och lägre skatteintäkter. Något vi möter genom effektivisering och digitalisering, säger Camilla Broo.

Samtidigt behöver Huddinge fortsätta utveckla sitt goda samarbete med hela samhället, allt från föreningar och organisationer till omgivande kommuner.
– Vi har ett redan gott samarbete på Södertörn och kan behöva intensifiera samarbeten med övriga kommuner. Även om Huddinge har ett guldläge så behöver vi hela tiden ha en god dialog med näringslivet där vi är lyhörda för deras behov. Här behöver vi goda arenor för att mötas och samverka, säger hon.
– Vi är mycket stolta att ha Campus Flemingsberg i Huddinge som samlar sju akademier och 18 000 studenter. Campus har en mycket viktig roll i kompetensförsörjningen och bidrar till Huddinge som ett attraktiv plats att bo.

Det är få andra kommuner i Sverige som har lika goda förutsättningar som Huddinge, menar hon.
– I dag är vi en bit över 112 000 invånare i Huddinge och vi fortsätter att växa. Vi är en stor kommun, länets näst största och det ger oss starka möjligheter, säger Camilla Broo.

Uppdaterad 3 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?